Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Slavomír.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16090, komentáře < 7 dní: 439, komentářů celkem: 390262, adminů: 60, uživatelů: 5032  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 204 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

martino
rosmano
Frantisek100
JirkaB
LD

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021
·Seznam vypuštìných novozákonních veršù v Pøekladu Nového svìta
·Pastoral brothers – kde konèí vtipnost?
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106968361
přístupů od 17. 10. 2001

°

GRANO SALIS - ZRCADLO NAŠÍ EKUMENY I ty můžeš ovlivnit, jaké budou tyto stránky!
GRANO SALIS si tvoří návštěvníci sami!
Nebojme se říci nahlas, co si myslíme GRANO SALIS vám nabízí možnost říci nahlas, co si myslíte. Jako zaregistrovaný uživatel pod přezdívkou se můžete svobodně vyjadřovat k tématům, týkajících se křesťanství. GRANO SALIS je místem setkávání, výměny názorů a pohledů víry, diskusí i polemik. Máte-li zájem zveřejnit svůj názor na jakýkoliv příspěvek, můžete tak velice snadno učinit pouhým kliknutím na odkaz Poslat článek v hlavním menu.. Můžete též reagovat pomocí odkazu komentář , který je v úpatí každého článku. Na jednotlivé komentáře lze pak reagovat odkazem odpovědět nebo Poslat komentář. Pro další informace klikněte zde.

Velikonoční přání 2021 si můžete na portálu Síť víry stáhnout a poslat svým přátelům a známým


Život víry: Proč reformace a kam dnes směřuje.
Ekumenismus

poslal Nepřihlášený

Reformované církve se navracely svou věroukou k původnímu apoštolskému učení a odmítají všechny přídavky, které nejsou obsaženy v kánonu Nového zákona i apokryfní spisy , t.zv.“svatou tradici“,  která vznikala postupně v průběhu staletí, zejména od 4. století zrovnoprávněním křesťanství s pohanskými kulty. Té se přikládala stejná či větší důležitost než Bibli samotné, které byla prostým věřícím zprvu nedostupná - jen vybrané liturgické pasáže v latině -, později zakázaná jako kniha pro státní megacírkev nebezpečná. Tyto přídavky měly většinou svůj původ v pohanských kultech i židovství (pouhý jejich výčet zde by byl dlouhý) s rádoby křesťanským nátěrem se snahou přivést do církve snadno a rychle i za použití násilí  co největší počet pohanů a udržovat je v područí privilegované církevní hierarchie spojené se světskou mocí, aniž by jim byla vysvětlena samotná podstata evangelia. Tuto skutečnost přiznává a dokonce kladně hodnotí i francouzský katolický teolog Claude Tresmontant (1925-1997) tvrzením, že se církev římská právě nejvíce podobá „tělu Kristovu“ tím, že do sebe absorbuje a vylučuje cokoliv z pohanského okolí. Zdá se, že za 17 staletí zatím nic z toho nevyloučila, protože by to odporovalo její tézi Ecclesia semper idem (církev stále stejná), i když až po nedávnou současnost jsou přidávána k víře stále nová dogmata - naposled v r.1950 dogma o Nanebevzetí Panny Marie. Též nejnovější snahy o ekumenismus papežů i s nekřesťanským duchovnem včetně šamanů a čarodějů, které je vůči Ježíši Kristu v opozici (setkávání v Assisi), což naopak odpovídá tézi eccelsia semper reformanda est (církev se stále reformuje), v tomto případě je tu však otázka kterým směrem, byť tentokrát  „po dobrém“, neboť po ztrátě politické moci nelze už starých násilnických metod používat. Kromě těchto odchylek od kánonu Písma, formalismu, obřadnictví, výlučnosti kněžského stavu a splynutí či nadřazení papežství světským vládcům tu existoval ve středověku i značný mravní úpadek kléru, což zapříčinilo snahy o změnu ještě o několik století dříve (valdenští, albigenští, později angličtí lolardi či naši husité) než vystoupil na scénu r. 1517 Martin Luther, pokládaný za otce reformace nejdříve s tézemi proti odpustkům, posléze s tézemi Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia (Pouze Písmo, Pouhá Víra, Pouhá Milost) odvozenými z Písma Nového zákona, jemuž se podařilo část Evropy odtrhnout od papežství. Všechny dřívější snahy o nápravu byly neúspěšné a většinou  končily krutou fyzickou likvidací jejich aktérů (hranice, mučidla, křížové výpravy, genocida, inkvizice). 
Je třeba přiznat, že ani Lutherovi by se snaha odtržení od Říma nezdařila, a skončil by jako Hus o sto let dříve, kdyby nebyl podporován německými knížaty, kterým vadilo hlavně to, že musí odevzdávat značné finanční prostředky do Vatikánu a  skutečnosti vynálezu knihtisku (1450), díky němuž se jeho myšlenky opozice  vůči papežství mohly rychle šířit.
Ani Luther však nebyl a nemohl být ve svých snahách o důslednou nápravu v duchu Písma úspěšný, právě proto, že byl závislý existenčně na německé šlechtě a musel tolerovat tehdejší společenský nevolnický systém. K odtržení od Říma  z mocensko-politických důvodů dochází přibližně ve stejné době i v Anglii vznikem státní anglikánské církve v čele s králem namísto papežem. Z hlediska věrouky i praxe jde však oproti ŘKC jenom o menší kosmetické úpravy, takže je problematické tuto církev zahrnovat mezi reformované. Dnes pro její případné sjednocení s ŘKC  neexistují žádné dogmatické nebo mocensko-politické překážky. To se týká i církve pravoslavné, jediným problémem je uznání papeže za "Kristova náměstka".
Z luterské církve se pak navzdory odstranění z věrouky některých nebiblických přídavků stávala opět církev lidová, vlažná a formální, zejména tím, že z katolicismu převzala křest nemluvňat, jímž se automaticky lidé stávají křesťany bez splnění Ježíšova požadavku znovuzrození z Ducha (nejen z vody) za vědomého rozhodnutí každého jednotlivce. Proto snaha o důslednější nápravu církve se u Luthera nezastavila a pokračovala vznikem dalších odnoží reformace, které však pak byly i tou největší reformovanou (luterskou) církví potlačovány. Největší pronásledování reformačních snah však pocházelo od katolické protireformace vznikem řádu Jezuitů (1540) a blíže specifikované Tridentským katolickým koncilem(1545) t.zv tridentskými proklínacími kánony.  U nás pak zejména v době pobělohorské (1620-1918) za vlády Habsburků násilnou rekatolizací (doba Temna). 

Je potěšitelné, že dnes mají i katoličtí věřící volný přístup k Písmu a jsou dokonce někdy někým zevnitř nabádáni, aby ho používali a studovali. Pokud by tak činili bez deformací katechismem a liberální interpretace, hrozí tu pro katolickou církev nebezpečí zbavit se své "svaté tradice" a zhroucení celého jejího obřího hierachického náboženského systému, což její vrcholoví představitelé nemohou připustit. Brány pekelné je i tak nemohou pohltit, neboť v nich už po 17 století vězí.  Spíše to vypadá na pragmatickou snahu vytvoření jednoho "univerzálního" náboženství v duchu New Age s tolerancí ke  každému a ke všemu i co Písmo považuje za hřích, snaha přizpůsobit se světu i akceptováním evoluční teorie, což se již dnes děje a musí nutně zpochybnit nosné téma celé Bible - vzpouru prvého lidského páru vůči Stvořiteli ,dějinný plán nápravy  a realizace skrze Ježíše Krista vzešlého z vyvoleného národa. Náboženství, v němž Ježíš Kristus zaujímá stejné místo s jinými náboženskými vůdci a je ignorována nebo dezinterpretována jeho zástupná oběť na kříži jakožto akt smíření člověka  s Bohem Otcem i jeho božský status (teologie "duchovní dospělosti"), což je příprava pro zjevení se Antikrista v závěru lidských dějin, Písmem NZ předpovězeného. Veškerý vývoj k tomu spěje, avšak  ještě není tak zle, aby nemohlo být hůř. Proto stanovovat nějaké datum není možné i když biblické předpovědi se naplňují. Zdá se však, že mnozí dnešní představitelé reformovaných církví toto nebezpečí plíživých změn evoluce "po dobrém" nevnímají nebo ho ignorují či dokonce jsou ochotni se za reformaci a tím o odštěpení se od ŘKC omluvit. 


  Ad HOnorem Jesu
  
  Bývalý diskutér a přispěvatel  Jan 21
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 11:40:09 CET (328 čtenářů)
Více... | 56 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Vztahovačnost katolíků
Katolicismus

poslal Nepřihlášený

Působí tady jeden rozčílený katolík, kterého se osobně dotýká, když agnostik nebo ateista napíše, že odmítá věřit na pohádky z Bible. Zbytečně si to vztahuje na sebe a svoji víru. Obecně křesťané a katolíci zvlášť jsou vztahovační a mají pocit, že neustále se děje něco proti nim. Je to jen jejich mylná představa. Protože když mi bude nabízet svoje příběhy z Koránu nějaký muslim, řeknu mu to samé. Tedy že pro mě to jsou pohádky. A když mi nabízí svoje schopnosti kartářka nebo vědma, nebo astrolog nebo homeopat nebo jakýkoli další esoterik, tak mu řeknu, že nemám zájem o jeho pohádky. Už tomu rozumíte, katolíci? To není nic proti vám. Nebo jsou tu lidi, kteří rádi kouzlí se slovy jako kvantové jevy, čakry, aury atd. A zase je jasné, že se snaží přesvědčit o nějaké magii, prolínání různých světů, apod. Když to jsou pro mě pohádky, tak to nerozlišuji, zda to jsou katolické pohádky, nebo evangelikální pohádky, nebo jehovistické pohádky nebo astrologické pohádky nebo homeopatické pohádky, nebo pohádky Jaroslava Duška nebo pohádky Igora Chauna. Nebuďte tak vztahovační, katolíci. Nejste tu jen vy a vaše pohádky. Svět esoteriky je mnohem širší a bohatší a vy jste jen malá podmnožina. 

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 11:38:48 CET (412 čtenářů)
Více... | 52 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Z internetu: fakta o covidu
Zamyšlení

poslal Willy

Toto není článek, ale odkaz na video, které osvětluje aktuální situaci, popsanou člověkem, mužem, lékařem, odborníkem na slovo vzatým, jehož chtěl systém umlčet. Podnětem k tomu mi byl komentář uživatele František100.


Vložil: Tomas v Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 11:37:48 CET (314 čtenářů)
Více... | 43 komentáře | Z internetu | Skóre: 0Život víry: Vše za vychladlo a chladne čím dál víc.
Zkušenosti

poslal Frantisek100

              Vzpomínám na jedny věřící přátele. Darovali nám knížku o manželství od nějakého věřícího autora. Četl jsem jí manželce, když žehlila. Jedna pasáž nás rozrušila. Neladila s naším cítěním.  Autor v ní popisuje, jak se manžel vrací z práce a manželka všechno nechá a slouží jen jemu, obskakuje ho, běží udělat kafíčko apod. 

   " Myslíš, Františku,  že se tu celý den flákám, že nemám nic na práci, když se starám o malé děti…? Myslíš, že já si to kafíčko a obsloužení nezasloužím jako ty?  Víš, co práce  času zaberou děti, vaření, uklízení praní a také nakupování  a věnování se dětem…?… Já se za celý den nezastavím."  

  Musel jsem dát manželce za pravdu. Došli jsme k závěru, že autor této knížky je prostě ten"tata", co je v rodině " Pán"  Je to vlastně spíše sobec a ženu má jako služku. A činí tak s klidným svědomím, že tak je to správně a podle Boha.  Tohle není však láska, ale láska spíše k sobě a nepochopení toho druhého.  I ostatní pasáže knihy preferovaly muže jako nejvyšší autoritu v rodině a z toho pak závěry k praktickému spolužití.      

Když jsme pak brzy na to  strávili pár dní dovolenou se třemi rodinami evangelických věřících přátel, všimli jsme si také tohoto znaku u dvou rodin. Vztah muže k ženě byl nadřazený, panovačný. Přece jsme si však z tohoto setkání přivezli jednu dobrou zkušenost. Společná modlitba manželů. Začali jsme se  společně modlit a společně studovat Bibli a zamýšlet se nad tím, co nám Bůh chce sdělit. To nám pak hodně pomáhalo. 

 Ale jak to bylo na začátku?   

 Měli jsme svatbu v katolickém kostele a byli jsme dost mladí,  19 a 22 let.V té době jsem se s věřícími nekatolickými přáteli stýkal jen pomocí dopisů. Místo, kam vedly naše první společné procházky  před svatbou byly cesty k poutnímu kostelíčku. Moje dívka dokončovala třetí ročník zdravotní školy  a plánovala po čtvrtém ročníku studium na lékařské fakultě. V poutním kostelíku se  modlila za to, aby našla hodného kluka. Zamilovali jsme se jeden do druhého a nikdy na vycházce  nezapomněli zajít na ono kouzelné místo, náš kostelíček.  Jezdíval jsem z dalekého města, kde jsem  dokončoval poslední ročník školy.  A pak další rok  z pohraničí, kde jsem dostal pracovní místo.  Po roce jsem našel práci dvě desítky kilometrů od jejího bydliště a mohl jsem bydlet v domě jejích  rodičů. Toužili jsme být spolu jako manželé a tak jsme za dva měsíce po tom, co jsem bydlel u nich doma, měli svatbu.   Manželka se rozhodla, že je pro ni důležitější mít děti, pokud jí to zdravotní stav umožní, než lékařský titul. Určitě by školu zvládla, vždyť po celou dobu měla na zdravotní škole měla jen samé výborné na vysvědčeních.   

  Svatbu jsme chtěli mít před Bohem v našem kostelíčku. Díky jedné hodné paní jsme se mohli setkat  s panem farářem. Byl moc rád, že  chceme, aby nás oddal. Po předložení křestních listů, které jsme oba měli a obdrželi z far, kde jsme se narodili, nevznikl žádný problém. Termín byl domluven den po úřední svatbě na radnici. Do našeho místa oddání jsme cestovali vlakem a v kufru měla manželka sbalené šaty. S námi pak jel její otec a strýček. Maminka bohužel nesnášela žádné cestování, byla doma  a modlila se za nás. Ve městě jsme se  zastavili u naší hodné paní, kde se manželka převlékla do svatebních šatů,  a zavolali jsme pro nás dva taxíka. Ostatní šli do kostelíčka pěšky. Řidič taxíku však zamířil rovnou na radnici a tak jsme ho museli opravit a vysvětlit mu, že tam už jsme byli včera  a v jiném městě.   Pan farář nás oddal a bylo to dojemné  a krásné. Paní, která vše zařizovala, plakala.  Cítili jsme, že tohle je něco zcela jiného než na radnici. Po skončení obřadu jsme se vraceli už pěšky do bytu naší paní, posvačili párky, manželka se převlekla a vraceli se domů k mamince.  O naší svatbě v kostele se nikdo v okolí ani v zaměstnání   celkem nedozvěděl. Možná to bylo i dobře, i když v mém zaměstnání by jim to ani nevadilo. Těžko by za mne sehnali náhradu. Nikdo s takovými dětmi nechtěl pracovat  a byl jsem tam jediný s vysokou školou.
   Čas šel dál. 
 Narodily se nám dvě děti a každé těhotenství manželka proležela. Po posledním porodu, když po měsíci musela jít na určitý zákrok, přišla málem o život. Opilý lékař ji protrhl dělohu a málem vykrvácela. Za deset let zjištěna rakovina a za dalších dvacet druhá rakovina. Přesto jsme pevně věřili v Boží ochranu. Radovali se ze státního bytu, který jsme dostali díky tomu, že jsem se zavázal, že v zaměstnání zůstanu. Byt jsem si zařídili skromně  a díky tehdejší novomanželské půjčce   jsme byli se vším spokojeni. Děti jsme nechali na přání babičky pokřtít u toho samého hodného faráře a na stejném místě.  To už nejmladšímu byly dva roky a bylo možné cestovat zase vlakem. Pan farář měl velkou radost.  

 Víru jsme neztratili a to, co jsme potřebovali poznat, jsme nalézali  i v jiném společenství než v katolickém. Možná, kdybychom bydleli poblíž kostelíčka a denně se stýkali s panem farářem, přimkli bychom ke katolickému způsobu víry. Duchovní hlad nás zavedl jinam. Tam, kde je také Boží přítomnost, ale  po roce 89 se spíše ukázalo, že jde o politické spolky.      

Vážím si všech poctivých lidí bez ohledu na jejich náboženské  i politické vyznání. A ta zkušenost s Bohem je to nejcennější, co máme. Všichni jsme hříšní a někdy chybujeme. Bez milosti Pána Ježíše bychom před Bohem neobstáli.   

 Po roce 89 jsme se hodně zklamali ve věřících lidech. Najednou se jich vyrojilo tolik a i těch, co dříve byli aktivní v tehdejším politickém systému. Museli jsme si zvykat. Časy se prostě měnily a někdy nepochopitelným způsobem. Zatímco se zdálo, že bude více lidí křestansky zaměřených, nic rakového se nestalo. Vše za vychladlo a chladne čím dál víc.                
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 11:37:20 CET (46 čtenářů)
Více... | 2 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Ježíš nevěřící na bibli?
O Bibli

poslal Nepřihlášený

Cizinec nedávno v jednom komentáři napsal věc, nad kterou zůstává rozum stát:

Vložil: Tomas v Pondělí, 17. leden 2022 @ 11:40:59 CET (402 čtenářů)
Více... | 34 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Ježíš a prostopášný boháč
Společnost

poslal Nepřihlášený


Odkaz na článek na webu HN: LINK

Otázká zní - je multimiliardář prohánějící se pravidelně po dálnicích v extrémně drahých luxusních vozech opravdovým služebníkem Krista, nebo je to někdo, kdo má křesťanství jen jako zástěrku a ve skutečnosti se svými skutky a životním stylem jen vysmívá Bohu i spoluvěrcům coby osoba, která okázale hýří majetkem za účelem uspokojení osobních požitků, nic nedbaje Ježíšových slov o pokladech Nebeských?

Vložil: Tomas v Pondělí, 17. leden 2022 @ 11:39:56 CET (505 čtenářů)
Více... | 48 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Z Ježíše se stala idea Ježíše
Svědectví

poslal zeryk

Zeryk se stal spokojeným ateistou 


1. Ježíš 'nemusel' historicky existovat
     a) rozděluji historickou osobu jména Ježíš
     b) a ideu mesiáše.
2.Křesťanství 'mohlo' vzniknout i bez Ježíše 
     a) Má jakoby ( mimoděk) zasahovat k víře židů
     b) bez porozumění 'jejich' víře
3.Život je možný jen v symbióze
     a) svoboda
     b) láska

Takže jsem přerostl bohu přes hlavu, a evolucí jsem se stal věřícím ateistou.
Věřícím v Bohy, Ježíše,Duchy a ostatní tím dávám na vědomí aby se mnou  již 
nepočítali. Nebudu s nimi trávit čas ani zde ani nikde v imaginárním nebi.
zeryk
Vložil: Tomas v Pátek, 14. leden 2022 @ 21:02:20 CET (789 čtenářů)
Více... | 103 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Internet nemá nic společného s realitou
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

Docela mě tady překvapilo, jaký důraz klade František100 na vyjádření dalších uživatelů a dělá z toho závěry pro svůj život. Irituje ho kapitalistický Kristus, panský Kristus, panský styl jednání, pýcha, frajerství, absence empatie, atd. 


Podle internetu se nedají dělat závěry. A vztahovat to do svého osobního života a dělat podle toho závěry - Františku, to je přece nesmysl. A když ti někdo napíše nějakou invektivu, nebo opačný názor, tak jsi zraněný. To je škoda se trápit. Nad politikou taky někdy rozčílím, ale v obecné rovině a neberu to osobně. Nikdy jsem nebral nic osobně nějak nad míru. Sebehodnocení musíš dělat podle reálu a reálných lidí, ne podle internetu. Granosalis není běžné místo. I když tady je to ještě relativně v klidu, ale třebas zpovědnice.cz, kde jsou uživatelé psychofarmak, houbiček, pervitinu, incelové, deprivanti, prázdní, nihilisti, atd. - podle toho se nedá posuzovat společnost. Na internet často píší lidi, kteří v reálu jsou spíše introverti nebo se bojí, atd. Internet jim umožňuje se vyjadřovat. Nebo potom někteří se nudí, spamují, trollí, atd. 

Uvedu příklad. Když mi píše nějaký bobek, že se mu nelíbí, co hraju na hudebním kanále, tak se jen směju. Nevadí mi naprosto nic, žádné invektivy. Moje sebehodnocení nestojí na anonymních výkřicích nějakých neznámých nicků, ale na reálné životní zkušenosti. Třebas v 90. letech jsem za hudební vystoupení na jedné akci (svatbě, narozeninové párty) dostal tolik, co byla polovina tehdejšího platu :-) Čili jsem si slušně přivydělal. A co měl nějaký anonymní bobek, co píše slinty? Nic. :-) A to mně má vadit, když nějaký moula, co nic neumí, mi něco píše? A tak je to se vším ostatním. Striktně odděluji internet a reálný život. Je až neuvěřitelné, jakou váhu lidi přikládají internetu. Už jsem četl příspěvek, kde psala mladá žena, že má vztah s mužem a řešila ho jako partnera, přitom se reálně nikdy neviděli a jen si psali přes net. Samozřejmě že žádný vztah nemá. Je to jen její představa. 


Nedělám si závěry o hudebním vkusu podle internetu. Internet je úplný bizár. V reálu lidi tančí a paří na klasické pecky. Na internetu čtu všecko naopak od podivínů, co z reálu vůbec neznám. To samé náboženství a věřící lidi. Na internetu je to absolutní bizár. Každý vyznává něco jiného, prapodivného, každý druhý je teologický samouk lišící se od všech církví. A je pro sebe biskupem i papežem a někdy i sám sobě bohem. V reálu jsem přitom zažil samé řádně zařazené křesťany, zcela nekonfliktní a plně funkční v konkrétním společenství, sboru. 

Už jsem to psal jinde. Beru internet jako takové akvárium. Akvárko, kde pozoruji rybičky, které žijí jen v tom internetovém akvárku a v reálu neexistují, nebo pokud existují, tak zcela mimo můj domov, vesnici, rodinu, atd. Prostě spešl internet akvárko bizár. 

Ber to taky tak, Františku. 

Vložil: Tomas v Pátek, 14. leden 2022 @ 21:01:50 CET (409 čtenářů)
Více... | 43 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Teologie: Hrubý seznam vypuštěných novozákonních veršů v Překladu Nového světa
Zajímavosti

poslal redifon

(1)
BK
Mt. 17,21 "Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst." 
PNS - (str. 1238)

(2) 
BK
Mt. 18,11 "Přišel zajisté Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo."
PNS - (str. 1239)

(3) 
BK
Mt. 23,14 "Běda vám zákoníci a farizeové, pokrytci, že zžíráte domy vdovské, a to pod zámyslem dlouhého modlení, protož těžší soud ponesete."
PNS - (str. 1246)

(4) 
BK
Mk. 7,16 "Má-li kdo uši k slyšení, slyš." 
PNS - (str. 1266)

(5) 
BK
Mk. 9,44 "Kdež červ jejich neumírá, a oheň nehasne."
PNS - (str. 1270)

(6) 
BK
Mk. 9,46 "Kdež červ jejich neumírá, a oheň nehasne."
PNS - (str. 1270)

(7)
BK
Mk. 11,26 "Nebo jestliže vy neodpustíte, ani Otec váš, kterýž v nebesích jest, odpustí vám hříchů vašich."
PNS - (str. 1273)

(8)
BK
Lk. 17,36 "Dva budou na poli; jeden bude vzat a druhý opuštěn."
PNS - (str. 1313)

(9)
BK
Lk. 23,17 "Musil pak propouštívati jim jednoho v svátek."
PNS - (str. 1322)

(10)
BK
J. 5,4 "Nebo anděl jistým časem sstupoval do rybníka a kormoutil vodu. Protož kdož nejprvé sstoupil po tom zkormoucení vody, uzdraven býval, od kterékoli nemoci trápen byl."
PNS - (str. 1332)

(11)
BK
Sk. 8,37 "I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že ježíš Kristus jest Syn Boží."
PNS - (str. 1370)

(12)
BK
Sk. 15,34 "Ale Sílovi se vidělo, aby tu zůstal."
PNS - (str. 1381)

(13)
BK
Sk. 24,7 "Ale přišed hejtman Lyziáš s mocí velikou, vzal ho z rukou našich."
PNS - (str. 1394)

(14) 
BK
Sk. 28,29 "A když on to propověděl, odešli Židé, majíce mezi sebou hádky mnohé."
PNS - (str. 1400)

(15)
BK
Ř. 16,24 "Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen."
PNS - (str.1419)

Pramen:
Svaté Písmo, Překlad nového světa, přeloženo z revidovaného anglického vydání z roku 1984
 Revidováno 1997, Vydání z roku 2008
Vydavatelé: WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY, Brooklyn, New York, U.S.A.
rdf


Vložil: Tomas v Čtvrtek, 13. leden 2022 @ 01:11:47 CET (321 čtenářů)
Více... | 22 komentáře | Teologie | Skóre: 0Z internetu: Online prednasky: Zdravo a s nadejou
Přednáška

poslal skalaa

Online prednasky: 

Zdravo a s nadejou -
MuDr. Milan Moskala

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 13. leden 2022 @ 01:10:56 CET (58 čtenářů)
komentáře? | Z internetu | Skóre: 0Historie: V čem tedy byla církev svatá?
Zamyšlení

poslal Frantisek100

Ne každý katolický  kněz je špatný. Mám rád J.Š. Baara. Byl jedním   z mála duchovních , který měl v cit  k lidem  a k jejich bídě a utrpení  a klidně literárně poukázal na chování některých svých kolegů kněží. Krásně to popsal v jedné z jeho povídek.  Jmenuje se Pravdivá pohádka. Popisuje zde život rodiny, která sloužila u statkáře. Otec rodiny, který se staral i statkářův dobytek, zemřel na souchotiny. Zůstala žena a několik dětí. Bydleli na statku v  malé místnosti vedle  chlévů. Statkář na ni uložil ještě více práce. Věděl, že nemá kam odejít. Přišly vánoce  a ona prosila, aby se  statkář a další páni  se přimluvili u nějaké komise, aby dostala aspoň jedny boty pro děti. Všichni se na někoho vymlouvali  a když se naposled obrátila na pána faráře, tak to dopadlo takto:    Ruku panu faráři hned políbila a chraptivým hlasem přednáší svoji prosbu: 

"S ponížeností prosím, jemnostpane, kdyby se ráčili smilovat na chudou ubohou vdovou" 
mate se už Valentka ve své naučené řeči, ale včas se ještě vzpamatuje a dobře končí: 
  " Vlastně nad mými dětmi, a ujali se jich ve spolku, aby dostaly botičky"  
"Jo - má zlatá - to tak lehce nejde- nejsem sám. To musíte k panu starostovi" 
  "Tam už jsem byla" 
  "K panu školními dozorci" 
  "Tam jsem už byla" 
  "K panu řídícímu" 
  "Tam už jsme také byla - i u mého statkáře Krůty jsem už prosila"   

  "Tak u všech jste byla, všem jste přede mnou dala přednost " mračil se pan farář " a až po všechněch naposled, aby se neřeklo, také na  mne jste si vzpomněla, to už jste také nemusela chodit"   
 

Jasný příklad, jak se chovala církev a stavěla se vždy na strany boháčů.

   J.Š.Baar nebyl komunista a asi by ho někteří fanatici zde tak nazvali, protože popisuje pravdu.  

 V čem tedy byla církev dobrá  a svatá?? A myslím, že evangelíci by se nechovali líp.          
Vložil: Tomas v Pátek, 07. leden 2022 @ 10:38:22 CET (718 čtenářů)
Více... | 92 komentáře | Historie | Skóre: 0Život víry: Kázání o datech mudrců
Kázání

poslal lutrik

První čtení: Žalm 72,1 - 14: „Šalomounův. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. Zjedná právo poníženým z lidu, dá zvítězit synům ubožáka, zdeptá utlačovatele. Budou se tě bát, dokud bude slunce, dokud potrvá měsíc, po všechna pokolení. Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako vláha svlažující zemi. V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc. A panovat bude od moře až k moři, od Řeky do dálav země. Divá sběř se před ním bude krčit, prach budou lízat jeho nepřátelé. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. Bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život. Vykoupí je z útisku a od násilí, jejich krev mu bude drahocená. Ať je živ! Budou mu dávat zlato z Šeby, ustavičně se za něj modlit, žehnat mu neustále.“
Druhé čtení: Židům 8,1 - 6: „Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk. Každý velekněz bývá ustanoven k tomu, aby přinášel dary a oběti; proto musel i Ježíš nutně přinést oběť. Na zemi by nemohl být knězem, protože zde už byli kněží, kteří přinášeli dary podle zákona. Ti však sloužili ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatyně nebeské. Vždyť Bůh uložil Mojžíšovi, když měl zřídit stánek: `Hleď, ať uděláš vše podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.´ Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby, právě tak jako je prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních.“

Vložil: Tomas v Pátek, 07. leden 2022 @ 10:36:35 CET (191 čtenářů)
Více... | 15053 bytů | 11 komentáře | Život víry | Skóre: 0Z internetu: Achillovy paty evoluce
Zajímavosti

poslal Myslivec

https://www.youtube.com/watch?v=dLeybVSnEhQ


Vložil: Tomas v Pátek, 07. leden 2022 @ 10:36:16 CET (464 čtenářů)
Více... | 810 bytů | 42 komentáře | Z internetu | Skóre: 0Život víry: Božie Novoročné Prianie
Kázání

poslal skalaa

Božie Novoročné Prianie:

Vložil: Tomas v Pondělí, 03. leden 2022 @ 11:18:12 CET (115 čtenářů)
komentáře? | Život víry | Skóre: 0Život církví: Kdo je skutečný Ježíš
Zamyšlení

poslal rosmano


Na internetových stránkách jsem už několikrát narazil na zajímavou reklamu "Kdo je skutečný Ježíš".


Dnes jsem ji rozklikl a zjistil, že se jedná o celkem dobrý evangelizační počin.
Avšak měl jsem k němu nějaké poznámky, připomínky.
Autorům jsem je napsal do mailu. Ale nevím, jestli se budou obtěžovat nějak reagovat.
Přišla mi sice obratem automatická zpráva v angličtině, ale tu posílají asi každému stejnou.
Trochu pochybuji, že by chtěli na připomínky reagovat.
Vložil: Tomas v Neděle, 02. leden 2022 @ 21:23:23 CET (890 čtenářů)
Více... | 939 bytů | 171 komentáře | Život církví | Skóre: 0Život víry: Nerozbalený Vianočný Darček
Zamyšlení

poslal skalaa

 Nerozbalený Vianočný Darček

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 30. prosinec 2021 @ 12:49:57 CET (1008 čtenářů)
Více... | 168 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život církví: Jak poznávat Boha.
Katolicismus

poslal oko

„Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený Bůh/Syn, jsoucí do/v náruče(-i) Otce, sám ho vypověděl/vyložil.“

Vložil: Tomas v Úterý, 28. prosinec 2021 @ 11:56:06 CET (661 čtenářů)
Více... | 8590 bytů | 113 komentáře | Život církví | Skóre: 0Život víry: Důvod k radosti a vděčnosti.
Zamyšlení

poslal Frantisek100

Přeji hezké vánoce všem zde na Granosalis.   ·  

1Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: ·  
2„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“   

 Zajímavé. První se Synu Božímu poklonili pohané, lidé jiného náboženství než Židé. Usoudili na to asi ze studia hvězd.   ·  

7I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. ·  
8A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. ·  
9Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 
 ·  
10Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. ·  
11Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. ·  
12Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ ·  
13A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: ·  
14„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ ·  
15Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“   

 Nebyla to jen tak nějaká událost, ale ta nejslavnější událost světa. Ale netýkala se jen Země, ale i nebe. Radovali se i andělé.   To je přece i pro nás důvod radosti. Bohužel většina lidí si ani neuvědomuje, proč se narodil. Význam jeho života a  cíle si připomínáme až o velikonocích.  

 Hezké vánoce a v srdci vděčnost a lásku k lidem a k Bohu.

František
Vložil: Tomas v Úterý, 28. prosinec 2021 @ 11:55:43 CET (161 čtenářů)
Více... | 5 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Zmatení mysli.
Kritika bludů

poslal oko

Ahoj Toníku.

Ujasněme se tedy už jednou provždy, čím tvůj sňatek ve skutečnosti vlastně byl.
Vložil: Tomas v Pondělí, 20. prosinec 2021 @ 10:09:45 CET (1543 čtenářů)
Více... | 2533 bytů | 294 komentáře | Život víry | Skóre: 0Povzbuzení: Bůh miloval a dal.
Zamyšlení

poslal Frantisek100

18Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. ·  


19Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.

20Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.   Marek, který vycházel z Petra, se  o narození nezmiňuje.  

 Zato Lukáš je podrobnější, je přece údajně lékař, vychází z toho, co se dozvěděl od očitých svědků,  a zaměřuje se i na to, co  se dělo na nebi  i na zemi v  onu svatou noc, kdy se Ježíš narodil jako člověk.   Jan, který mohl dostat od Marie velice podrobné informace, protože pak o ni pečoval,  se o narození nezmiňuje vůbec.   Proč jen jediný z  přímých svědků evangelistů  narození  Pána Ježíše popisuje? Proč si Matouš  dává takovou práci  s podrobným rodokmenem až od Abrahama? Víme že píše hlavně židovským věřícím, kteří považovali Abrahama za otce národa. Co slíbil Hospodin Abrahamovi?   


18a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu.“   


 Za toho potomka je věřícími považován Pán Ježíš. Ale je tu jeden problém. Ježíš není potomek po biologické stránce. Josef ho za svého syna přijal vírou. A v tomto směru ho vírou může přijmout kdokoliv bez rozdílu národa či pleti. Pán Ježíš  nepřišel kvůli židům, ale zachránit všechny.     Často jsem slýchával hnusné narážky na Mariino početí. Takový prý nesmysl! Jak by jinak mohla otěhotnět?   Co je to početí? Přece dochází k přenosu dědičných a důležitých genových informaci ze spermie do vajíčka. Informací. A copak dnes nevěříme přenosu informací na dálku? Na dálku se dají přenášek informace až na Mars a nikdo se nepodivuje? Copak Bůh by nedokázal poslat informace do  lidského vajíčka k jeho dělení z nebeského prostředí? Ano, pak polovina genů má lidský a polovina  Boží původ. A Pán Ježíš mohl klidně prohlásit , že je Synem Božím. Byla to pravda. Marie byla tak mladičká, že byla ještě skoro děcko, tedy bezhříšná, což platí o dětech. Důležité není, kdy se Pán Ježíš narodil a ani to, jak byl počat. Důležité je uvěřit, že opravdu měl Boží původ a přišel na Zemi splnit Boží úkol.   Ten úkol se týká jednotlivce a to je zázračné. Každého.   ·  

Jan 3, 16Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.   

 Bůh miloval  a dal, a proto jsou i vánoce spojeny  z láskou.  
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 16. prosinec 2021 @ 12:39:58 CET (507 čtenářů)
Více... | 38 komentáře | Povzbuzení | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.31 sekundy