Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Pankrác.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 15959, komentáře < 7 dní: 338, komentářů celkem: 381075, adminů: 60, uživatelů: 4957  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 60 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Nejvìtší sbor Jižní baptistické konvence ordinoval tøi ženy jako kazatelky
·Opatøení Ministerstva zdravotnictví ke koronavirové situaci od 3. kvìtna 2021
·Pokraèování kauzy Jerry Falwell ml.
·Policie øeší veèírek na støeše Arcibiskupského paláce v Praze
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104728793
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Bez apoštolského magisteria jsme jen děti....
Vloženo Pondělí, 15. únor 2021 @ 21:53:15 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777Možná si někdo myslí, že stačí, když se rozhodne milovat Boha. To je však nesmysl. Protože k tomu, aby miloval Boha a byl Mu věrný, musí dostat zvláštní MILOSRDENSTVÍ. 

1 Korintským 7:25  "O pannách pak přikázání Páně nemám, ale však radu dávám, jakožto ten, jemuž z milosrdenství svého Pán dal věrným býti."


Toto milosrdenství nedostává každý věřící v Krista (i když být věrný může dostat, když to tak Pán určí, není to však ve smyslu apoštolátu), ale pouze apoštolské magisterium (nepleťte si s katolickým magisteriem - katolíci mají v mnohém správné FORMY, ale špatný OBSAH, který není skutečný), které má pak od Boha pravomoc vyučovat ostatní věřící. Toto magisterium zná správný výklad Písem a zprostředkovává ho ostatním, kterým tento výklad není přímo dán a ani nemůže. Může jim však být předán tímto apoštolským sborem zprostředkovaně. Apoštolský sbor ho však obdržel přímo od Boha (Krista). Buď fyzicky, jako 12 apoštolů nebo duchovně, jako apoštol Pavel. A ten je pro nás v naší dispenzaci příkladem, když již nyní neznáme Krista v těle, ale skrze Ducha. Dnes se to děje pouze způsobem apoštola Pavla, potažmo starozákonních proroků a otců. Tedy v duchu. 

Na příkladu učedníků Pána Ježíše vidíme, že i takovýto apoštolský tým nebo jednotlivec (viz. apoštol Pavel) musí projít procesem uvádění do vší Pravdy. 

Pro tyto apoštoly v procesu učení platí toto Pánovo Slovo:

"Choďte (konejte běh svého života), dokud NEBUDETE MÍTI SVĚTLA." (Jan 12,36)


Když apoštolské magisterium (nebo jednotlivec) obdrží v plnosti toto SVĚTLO, protože ho k tomu Bůh speciálně vyvolil a určil, nachází se pak v tomto popisovaném stavu:

1 Januv 2:27  "Ale pomazání to, kteréž jste vzali od něho, v vás zůstává, a aniž potřebujete, aby kdo učil vás, ale jakž pomazání to učí vás o všech věcech, a pravéť jest a neoklamavatelné, a jakž naučilo vás, tak v něm zůstávejte."


Tito Bohem najatí odvedenci jsou pak vyučeni tak, že je již nemusí nikdo učit, a jsou tak připraveni (skrze Pomazání) předávat učení a jeho výklad (aby i ostatní věřící pak byli v tomto stavu Pomazání) dalším věřícím a činit tak tuto níže popsanou apoštolskou práci:

Efezským 4:11  "A onť jest dal některé zajisté apoštoly, některé pak proroky, jiné evangelisty, jiné pastýře a učitele,
12  Pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, k vzdělání těla Kristova,
13  Až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova,
14  Abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému;"


V současné době nevím o nikom na světě, kdo by plně vyhovoval definici takového apoštolského magisteria nebo plně vyučenému jednotlivci. I když věřím, že určitě jsou dnes někteří na planetě v tomto procesu. Určitě jich je však jen hrstka. 


Už jen proto, že takoví lidé by museli mít ještě navíc splněnou podmínku jako Abraham, Mojžíš, Izaiáš, Ezechiel, Gedeon, národ Izrael na Orébu, Saul z Tarzu nebo apoštol Jan - a sice setkat se s Bohem bezprostředně TVÁŘÍ V TVÁŘ (aniž by Ho fyzicky viděli samozřejmě) v zážitku, který by je málem stál život. 

Protože je psáno:"Protož dí: Vstoupiv na výsost, jaté vedl vězně, a dal dary lidem" (Ef 4,8). A pak brzo následuje pasáž o apoštolech a prorocích. Praví apoštolé a proroci, jež tvoří spolu s Kristem základ Církve, dostávají své povolání přímo a osobně od Boha. A to tak, že Bůh si je jako své zajatce (odvedence) přitáhne k sobě do Nebe (v těle nebo v duchu), což je život ohrožující zážitek s Boží mocí a Božím ohnivým Hlasem, který když slyšeli Izraelité pod Orébem přímo akusticky (fyzicky), tak prosili ať už k nim Bůh nemluví, jinak by zemřeli. Také Izaiáš bědoval, že v Pánově přítomnosti zemře a apoštol Jan padl k zemi jako mrtvý před hrůzou Boží svatosti.

Dnes je celkem dost lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou apoštolé nebo proroci a přitom se takto povolali sami, bez tohoto biblického osobního povolání Bohem. Ti však nevyšli s Boží autoritou, ale sami od sebe. Samozřejmě ovšem nevědomky. S Boží autoritou se vychází přímo od Božího Trůnu. U katolíků je to dokonce dáno lidskou volbou, což je již úplná blasfémie. V Církvi neexistuje demokracie, protože vše, co Bůh koná, je na základě k tomu předurčených osob - odvedenců s povolávacím rozkazem a nikoli dobrovolníků. Lidí, se kterými se Bůh osobně a individuálně spojí a dá jim příslušné pověření. 


"Bez apoštolského magisteria jsme jen děti...." | Přihlásit/Vytvořit účet | 72 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Bez apoštolského magisteria jsme jen děti.... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 16. únor 2021 @ 09:04:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Svérázný výklad tohoto místa v Písmu (řekl bych) o kterém plně platí, že forma je sice správná, ale obsah je už špatný - naprosto pomýlený. Je výplodem zjitřené náboženské fantazie bez reálného podkladu.


Místo zajatých poražených Kristových nepřátel jsi si totiž do textu dosadil  "apoštoly a proroky"  - Kristovy  "odvedence" !

Právě tak se vyrábějí bludy nových náboženství!Ten původní správný význam Ef 4,8  (podle katolického magisteria) je tento:

Kristus vítězně porazil své nepřátele (jako vítěz "jaté vedl vězně" ve vítězném zástupu - je to obraz;  v té době se vítězové bitev právě takto slavně vraceli do Říma i s kořistí a zajatci),
vystoupil do nebe a odtamtud lidem dává své dary.

Předtím ovšem sestoupil z nebe a stal se člověkem.
Už tedy samo slovo "vystoupil" naznačuje, že se mluví o Kristu, který sestoupil z nebe, aby se vtělil pro naši záchranu.

V podobném duchu tuto situaci
"Kristem poražených nepřátel - vězňů ve vítězném zástupu"  popisuje apoštol i v Kol 2,15.


Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm....Re: Bez apoštolského magisteria jsme jen děti.... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 16. únor 2021 @ 09:22:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo vás poslouchá, mne poslouchá. Kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá a kdo mnou pohrdá, pohrdá tím, který mě poslal. Luk. 10Re: Bez apoštolského magisteria jsme jen děti.... (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 16. únor 2021 @ 10:32:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Na Božím milosrdenství není nic zvláštního - jedná se o vyjádření Boží lásky k nám, což je naprosto přirozené díky tomu, že Bůh je Láska. Skrze Boží milosrdenství nám Bůh dává milost jako vyústění Boží lásky.

Je tu ale ještě jedna Boží vlastnost nebo okolnost, kterou je nutno brát v potaz. A tou je Boží svrchovanost. Bůh v Exodu 33:19b řekl Mojžíšovi: „Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ Pavel toto Slovo cituje Římanům (9:15) v přítomném čase, tzn. že platí obecně pro každého člověka. Neboť podle 16. verše Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává.  

Boží milosrdenství je věčné a nové každé ráno na každý den a můžeme je přijímat u trůnu milosti spolu s milostí, pokud ji hledáme, každý den. Ale je tu ta podmínka - že se nad námi Bůh smiluje díky tomu, že Jeho slitování nepominulo a Jeho věrnost je velká (Pláč 3:22-23) a díky tomu, že nás jako Hrnčíř učinil nádobami milosrdenství ke cti. Pokud ne, nic s tím nenaděláme - jako hlína nemůžeme Hrnčíři odmlouvat, nemůžeme Mu říkat, jak nás má udělat ani že nás udělal špatně. Můžeme Ho jen chválit. Amen. Re: Bez apoštolského magisteria jsme jen děti.... (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 16. únor 2021 @ 11:11:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
účelově prekroucený verš 


realita :

3 [www.obohu.cz]miluje-li však kdo Boha, ten je poznán od něhoRe: Bez apoštolského magisteria jsme jen děti.... (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 17. únor 2021 @ 09:32:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak člověk může někoho milovat, pokud mu nedůvěřuje? Re: Bez apoštolského magisteria jsme jen děti.... (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 18. únor 2021 @ 06:50:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Jestli ti dobře rozumím, Gregu - ty tedy neznáš a nemůžeš mít správný výklad písem, protože ti ho nemá kdo zprostředkovat a dokud nenajdeš to magisterium, tak ho ani ty sám znát nemůžeš?

  ToníkStránka vygenerována za: 0.79 sekundy