Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16654, komentáře < 7 dní: 158, komentářů celkem: 429684, adminů: 60, uživatelů: 5252  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 544 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116570585
přístupů od 17. 10. 2001

Povzbuzení: JEDENÍ, PITÍ A DÝCHÁNÍ - JSME TO, CO JÍME
Vloženo Čtvrtek, 04. leden 2024 @ 10:39:44 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

Tento článek jsem napsal proto, že mi toto téma položil Pán Ježíš na srdce. Jde totiž o zanedbávané a přitom životně důležité téma, jemuž není ve sborech věnována patřičná pozornost, jakou si zaslouží a jak si v Písmu ukážeme.

Od počátku, od stvoření člověka byl jeho život otázkou jedení. Jak fyzicky tak duchovně.

Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm.
Hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromoví žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu, stromu života uprostřed zahrady...
 Gn 1:29, 2:9

Strom života nalezneme jak v první, tak v poslední kapitole Bible.

Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. Zj 22:2


Strom života v několika různých významech zmiňuje kniha Přísloví (3:18, 11:30, 13:12 a 15:4) a v knize Zjevení je kromě výše uvedeného 2. verše, 22. kapitoly ještě ve verších 14 a 19 a v 7. verši, 2. kapitoly.

Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji.

„Blahoslavení ti, kdo si perou roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města.“
...a kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku.

Strom života je zobrazením Pána Ježíše Krista, který nám dává život, je naším životem (Ko 3:4) a Jehož můžeme a máme jíst, jak nám řekl v Janově evangeliu 6:57 - Jako Mne poslal živý Otec a Já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo Mne jí, bude žít skrze Mne.

Víme také, že když byl Ježíš pokoušen ďáblem na poušti, prvním pokušením bylo, aby proměnil kámen v chléb. Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘ “

V Janovi 6:56 Pán Ježíš říká Neboť Mé tělo je pravý pokrm a Má krev je pravý nápoj. Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, zůstává ve Mně a Já v něm. Tím tělem je Kristus jako Slovo, které se stalo tělem a jako chléb života, který sestoupil z nebe. Ten chléb a tu krev symbolizuje chléb a víno, které jíme a pijeme při Památce Večeře Páně u Pánova stolu. K pití máme také vodu života, tj. Ducha, který nám byl dán díky tomu, že byl Pán Ježíš oslaven, tzn. vzkříšen z mrtvých. Z tohoto Ducha jsme také všichni dostali napít, jak napsal Pavel Korintským (1K 12:13) Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít.
To je naplněním Pánova slova z Janova evangelia 7:37-39 V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke Mně a pije. Kdo věří ve Mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!“ To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v Něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

Tak to bychom měli jedení a pití a zbývá nám dýchání.
Dýchání je pro fyzický život nejdůležitější. A i dýchání má v duchovním životě ekvivalent - je to vzývání Pánova jména, jména Ježíš. Vzývání Hospodinova jména začalo s narozením Enóše - A Šétovi, také jemu se narodil syn. Dal mu jméno Enóš. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Gn 4:26

Vzývání jména Páně má ve trojici "jedení, pití a dýchání" výsadní postavení, protože může v jistých případech nahradit či zastoupit i ono jedení a pití, snad právě proto, že je důležitější. Jak píše Pavel Římanům (10:12-13).

Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo Ho vzývají, neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.‘

Tolik tedy stručně k tématu či uvedení do tématu jedení, pití a dýchání, k němuž můžete klást v případě zájmu otázky.

Kéž si uvědomíme a uvědomujeme důležitost tohoto tématu; takovou, jakou má nejen pro nás ale i pro našeho Pána Ježíše Krista. Amen.


"JEDENÍ, PITÍ A DÝCHÁNÍ - JSME TO, CO JÍME" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Pokrm Pána Ježíše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. leden 2024 @ 11:35:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Na toto téma navazuje další - POKRM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
----------------------------------------------------------------------

On jim však řekl: „Já mám jíst pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci se mezi sebou ptali: „Nepřinesl mu někdo něco k jídlu?“ Ježíš jim řekl: „Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mne poslal, a dokonal Jeho dílo. Jan 4:32-34

Pokrmem Pána Ježíše bylo činit vůli Otce, který Jej poslal a dokonat Jeho dílo. Na kříži řekl: „Dokonáno jest.“

Učedníci v té době tento Ježíšův pokrm neznali, nebyli znovuzrození a nebyli pokřtěni v Duchu Svatém, tzn. zmocněni a pomazáni ke službě. Ale co potom?

Apoštol Pavel napsal Korintským: Když hlásám evangelium, není to má chlouba; je to pro mne nutnost, a běda mi, kdybych ho nehlásal.
To znamená, že hlásání evangelia, k němuž byl povolán, byla pro něho nutnost, řecky: leží na mně nutnost.
Ve Skutcích zaznamenal Lukáš Pavlovo slovo: „Avšak v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: dosvědčovat evangelium o Boží milosti.“

Pavel zde sice nemluví o pokrmu, nicméně tak jako je nutný k životu pokrm, tak nutné a životně důležité bylo pro Pavla, aby činil Boží vůli, naplnil službu, kterou přijal od Toho, který jej poslal, a dokončil svůj běh.

Pro Pána Ježíše bylo činění Boží vůle také břemenem; břemenem, které máme nést spolu s Ním zapřaženi v Jeho jhu, jímž je Boží vůle - viz Mt 11:29-30.
Z toho vyplývá a v důsledku to znamená, že ten pokrm Pána Ježíše, který učedníci neznali, je pro dnešní učedníky určen k jedení také. Tož tak.Re: JEDENÍ, PITÍ A DÝCHÁNÍ - JSME TO, CO JÍME (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 06. leden 2024 @ 18:15:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy podival jsi se někdy na svojr břicho do zrcadla? Pak jistě platí "Jste to co jíte" :).Stránka vygenerována za: 0.14 sekundy