Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Květoslava.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16272, komentáře < 7 dní: 573, komentářů celkem: 404489, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 163 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110269992
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu?
Vloženo Pondělí, 26. září 2022 @ 10:33:02 CEST Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal oko

Chtěl bych tady rozvést některá docela hodně tu mezi vámi rozšířená klišé, které se zde pravidelně opakují stále znovu a znovu.

Klišé, která já optikou své katolické víry považuji za hodně mylná.
 A protože nestačí jen něco tvrdit - třeba to i dokázat - budu tedy hned i dokazovat. Samozřejmě  dokazovat ponejvíce z Písma  a dovolávat se přitom zároveň i vašeho samostaného zdravého úsudku.


Někdo moudrý kdysi řekl, že Pán Bůh nás učinil nedokonalými proto, abychom si mohli vzájemně pomáhat.
Byl bych rád, kdyby tento můj příspěvek byl ostatními chápán právě v tomto duchu, ve kterém je psán.
Aby ten, koho se to zrovna týká, se necítil ani ohrožen, ani nijak ponížen.
Nejde tu přece o vzájemné poměřování ideí, ale o získání pravdivého pohledu na život, na svět kolem nás.(Danny).

Dítě křesťanských manželů je nedílnou součástí "těla rodiny". Je posvěcováno samotnou skutečností, že jeho rodiče jsou údy Kristova těla. Je proto svaté (zvnějšku) Proto je možno takové dítě křtít, aby bylo svaté i uvnitř - aby se křtem samo také přivtělilo ke Kristu - stalo se samo údem Kristova tajemného těla.

Mnoho z vás tu už řeklo, že se znovuzrodili vírou - tedy tím, že uvěřili Bohu.

Není to žádná náhoda - prostě to právě tak cítíte. Co se tedy tehdy skutečně stalo?

Víra je darem od Boha. Je nástrojem -  jako pluh, který člověk dostane, aby zoral a připravil pole svého srdce k setí.
Člověk může odmítnout vzít pluh do ruky - nebo ho naopak uchopí a začne na sobě tvrdě pracovat. To je o svobodné lidské volbě, která předchází vlastnímu uvěření.
A pak se začnou dít věci!
Když člověk pracuje na poli vlastního srdce, Duch svatý mu dává zakoušet radost  z tohoto díla- pro povzbuzení člověka, aby vytrval, až když později třeba přijdou zkoušky.

Ale nic z tohoto ještě není novým narozením!
Pokud si někdo myslí, že vnitřními pocity rozpozná skutečnost svého nového narození, tak si velice fandí a  hluboce se mýlí.

Znovuzrození se nepozná ani citově ani pocitově. Obojí jak může být při novém narození přítomno, tak i nemusí. Skutečnost změny při novém narození z vody a z Ducha je záležitostí pouze víry.

Ten, kdo z tohoto člověkem vírou připravené srdce dává nakonec vzrůst, je jenom sám Bůh!

Nové narození je z vody (křtu) a z Ducha svatého (J 3,5) a samo je dílem Božím. (Jiný člověk jen spolupracuje  s Bohem tím, že hlásá o Kristu a že  křtí)...


Protože člověk je viditelné tělo a neviditelná duše, tak
"přistoupí k viditelnému živlu vody neviditelný Duch - a je z toho svátost křtu".


(1 Kor 3,6)
Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dával růst.  Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou něčím zvláštním, ale Bůh, který dává růst.
Ten, kdo sází, i ten, kdo zalévá, jsou jedno, každý však dostane svou vlastní mzdu podle své námahy. Neboť jsme Boží spolupracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba
Víra je tím, co ke křtu přivádí. Nové narození znamená "obléknout Krista ve křtu".

Děje se tak jen jednou za lidský život a je to už navždycky. Ať už potom člověk žije svůj život dobře či špatně, tuto skutečnost, že ho Bůh "adoptoval" za své dítě už nezmění. Ve křtu jsme se stali dědici věčného života. Však kdo více dostal - od toho bude také nakonec  i více požadováno...

(Gal 3,27)
Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.


......................................................................................................................


..."Musel tedy Pán Ježíš odolávat pokušení, nebo jako určitě nikoli otrok hříchu žádné pokušení (podle tebe) necítil?
....
  Pán Ježíš nemusel odolávat pokušení.
"...

(říká Cizinec).Žd 2,17)
A tedy musel být ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v Božích věcech, k usmíření hříchů lidu.  Protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni.   


Pán Ježíš vytrpěl pokušení - musel oddolávat pokušení.
Reálnost jeho zkoušek odpovídá reálnosti jeho lidství a na reálnosti obojího zase závisí reálnost naší spásy.
Pokud by Ježíš nemohl zhřešit, pak by Ježíšovy zkoušky nebyly reálné a Ježíš by nebyl svobodný jako my.
Stojíme tedy před dvěma otázkami:
1.) Jak je to s reálností Ježíšových zkoušek?
2.) Jak je to s Ježíšovou svobodou?


Pointa příběhu nám jasně říká, že Ježíš byl bez hříchu a že ve svých zkouškách obstál. Také nám ale říká, že Ježíš se Božím Synem nestal, nýbrž že jím od počátku je. On se prokázal jako "Svatý Boží" (Sk 3,14), jako ten, kdo je skutečně bez hříchu.

Je tedy třeba si položit otázku: "Hřeší osoba, nebo přirozenost"?

Odpověď je jednoznačná:  Odpovědnost za skutky je nutno připisovat osobě, která jedná.
Tvrzení, že Ježíš mohl zhřešit, rozděluje Krista na dva subjekty - tedy znamená buď adopcianismus, nebo nestorianismus. (jako kdyby Ježíš od počátku své existence Bohem nebyl, ale pouze se jím v jistémm okamžiku svého života stával).
Závěr je jediný: Kdo tvrdí, že Ježíš mohl zhřešit, zároveń říká, že Ježíš není Božím Synem v tom smyslu slova, jak nám ho představuje Nový zákon.Jak je to ale s opravdovostí Ježíšových zkoušek?
Stačí si uvědomit, že možnost selhat nepatří nevyhnutelně  k předpokladům opravdovosti zkoušky.
Např. Když se vyrobí nový vypínač, nutno ho ve zkušebně podrobit zatěžkávací zkoušce. Po jejím provedení se ukáže, zda vypínač vydrží třeba desetkrát větší zatížení - či počet sepnutí a vypnutí, než požaduje norma. Vypínač je bezvadný. Jedinou podmínkou opravdovosti této zkoušky je to, aby se skutečně jednalo o seriový výrobek, aby nebyl "vylepšen".
Rozhodně ale neplatí, že by zjištěná bezvadnost - tedy nemožnost selhat -  by se stavěla do protikladu s opravdovostí provedené zkoušky.


Obdobně je tomu i v Ježíšově případě.
Opravdovost zkoušek vyžaduje, aby obstál jako člověk a aby jeho lidství nebylo nějak vyztuženo (vylepšeno) něčím, co s lidstvím není v souladu.
Ježíš jako člověk nebyl ušetřen při svých zkkouškách ničeho a nic v něm nezůstalo ušetřeno.
Zkoušky byly opravdové a ukázalo se v nich, že Ježíš  je "Beránek" bez vady.
Zadarmo to ovšem nebylo.
Ježíš prokázal, že člověk je schopen "unést" božskou důstojnost. Mělo by být evidentní, že Ježíš nemohl zhřešit, protože to by bylo v rozporu s jeho vlastní osobní totožností vtěleného Božího Syna. Tuto bezhříšnost však musel zaplatit svým lidským utrpením, ponížením a svou lidskou smrtí.

"Dokážeme vyslechnout i druhou stranu?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 33 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pondělí, 26. září 2022 @ 14:32:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je taková hluboká úvaha k tomu, jak tu mnozí vysvětlují své znovuzrození

Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 26. září 2022 @ 17:58:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto má být popření spasení z VÍRY?

To je naprosto JINÉ evangelium, než je v Písmu.


Skutky apoštolské 15:9  a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce.Sk 26,18 a aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.´

Ř 1,17 `Spravedlivý z víry bude živ.´


Ř 3,22 Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří


Římanum 3:25  Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, 

Římanum 3:28  Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona.


Římanum 4:5  Kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale spoléhá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost.

Galatským 2:16  když víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk.


Galatským 3:2  Toto jediné se chci od vás dovědět: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, nebo na základě slyšení víry?

Efezským 2:8  Neboť milostí jste zachráněni skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar;


Píšeš:


Člověk může odmítnout vzít pluh do ruky - nebo ho naopak uchopí a začne na sobě tvrdě pracovat. To je o svobodné lidské volbě, která předchází vlastnímu uvěření. A pak se začnou dít věci!


Což je další ukázka popření Evangelia milosti. "Tvrdě pracovat." To je vlastní snaha o vlastní spravedlnost.

Evangelium říká, že vše je již DOKONÁNO. Všechno odpracoval Kristus na kříži. Na nás je pouze věřit faktům a skutečnostem vykonaným na kříži a nechat z nás volně plynout Kristův Život a neomezovat ho. A pak se začnou dít věci!Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. září 2022 @ 09:45:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spasení je z milosti, může být jenom jako Boží dar - nikdy nijak jinak. Člověk si jen svým snažením není schopen zasloužit spásu.

Spásu nám všem lidem vydobyl Kristus.
Ten už vše dokonal - ale my ještě nikoli!
Abychom my na tuto spásu dosáhli, abychom ji dokázali jako dar přijmout, zde musíme tvrdě pracovat - volit si v životě cestu strmou a úzkou (což je vyjádřením námahy i bolesti) v životě.

Věřit, ale nic přitom nedělat, nesnažit se, neusilovat o věci lepší a vznešenější - to je hereze.

Jsme pozváni na svatební hostinu - ale jde o to, abychom na ni přišli ve vhodném oděvu a nebyli vyhozeni ven do tmy.


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 27. září 2022 @ 10:06:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píšeš:
]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. září 2022 @ 10:38:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, v tomto světě nejde zvolit cestu strmou a úzkou - a zároveň bez námahy!


To se naprosto vylučuje!

Tolik ti nedá zdravý rozum?(Fp 3,12)
Ne že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý; usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. 
Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.  


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 27. září 2022 @ 11:32:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko


to ano, ale to úsilí je duchovní, ty máš a mluvíš o úsilí tělesném, o marném úsilí starého náboženského člověka zalíbit se Bohu a vystavit svou vlastní spravedlnost. Úplně to z tvých slov sálá...

Vy katolíci jste převzali skoro všechny prvky židovské bohoslužby v jejich světské svatyni. Svatyni pro 5 lidských tělesných smyslů.

A ponechali jste si i jejich JINÉ evangelium. Prakticky jste ve stejném módu:


Římanum 10:1  Bratří, příchylnost zajisté s zvláštní libostí srdce mého jestiť k Izraelovi, i modlitba za něj k Bohu, aby spasen byl.
2  Neboť jim svědectví vydávám, žeť horlivost Boží mají, ale ne podle umění (= poznání)
3  Nebo neznajíce Boží spravedlnosti, a svou vlastní spravedlnost hledajíce vystaviti, spravedlnosti Boží nebyli poddáni.
4  Nebo konec Zákona jest Kristus k ospravedlnění všelikému věřícímu.]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. září 2022 @ 11:21:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."to ano, ale to úsilí je duchovní, ty máš a mluvíš o úsilí tělesném, ..."...Já přece mluvím o úsilí celého člověka, s tělem a nesmrtelnou duší.

Jestliže obrazně hovořím o cílevědomém  "budování duchovních svalů" - mám na mysli modlitbu, půst a almužnu, mám na mysli svátostný život v katolické církvi.

Nebo ty jsi tomu snad rozuměl, že se jedná o cvičení s činkami?


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 27. září 2022 @ 11:01:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko opět se zabýváš blbostí, pokud se věnuješ dlouhým komentářem tomu, že někdo má idiotské náboženské myšlení. Pokud zde bude někdo psát hlouposti, lze je následně argumentačně vydiskutovat, ale ty se chytíš do pasti sám, když vložíš diskusní příspěvek a začneš se věnovat idiotství. Pochop už konečně, že idiotství je choroba a hloupost je lidská nezkušenost nebo naivita. Ale pokud zde nějaký blb napíše, že byl při křtu pokropen pak se jedná o zjevné náboženské idiotství. Především ten člověk ve své náboženské tuposti neví, že křest není pokropení, ale polití a pak, že pokropení kdy se realizovalo, tak je úkonem neplatným. Takže s takovými lidmi se diskuse nevede. Upozorní se argumentačně na to, že se jedná o nepravdivé až idiotské tvrzení a od takového člověka zlobou, nenávistí, žlučovitou hořkostí se jako od sluhy Satana uteče. To ti již radí Písmo, že od takových je dobré raději utéct. Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 28. září 2022 @ 19:53:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, napsal jsi dlouhý článek, popsal některá mezi vámi rozšířená klišé, ale na otázku, kterou jsi sám nadhodil, jsi neodpověděl.

  Jak to tedy s vámi je: Dokážete vyslechnout i druhou stranu?

  ToníkRe: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. září 2022 @ 11:23:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, dokážeme.
Když totiž ta druhá strana není natolik zmatená, že si dokáže v jedné větě klidně i protiřečit. Jako ta "chytrá horákyně".

To je pak kolaps rozumu a zde jde sice také vyslechnout, ale pochopit už není co.


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 01. říjen 2022 @ 10:16:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Když totiž ta druhá strana není natolik zmatená, že si dokáže v jedné větě klidně i protiřečit. Jako ta "chytrá horákyně".
To je pak kolaps rozumu a zde jde sice také vyslechnout, ale pochopit už není co.

  A tuhle tvou situaci popisuješ sám za sebe jenom proto, aby ten, koho se to zrovna týká, se necítil ani ohrožen, ani nijak ponížen, jak jsi psal v článku, viĎ. Píšeš jen o sobě.


Toníku, dokážeme.

  A má tedy smysl, abychom ti něco psali k těm mezi vámi rozšířeným mylným klišé, které jsi uvedl v článku? Zajímá tě skutečně ten "pravdivý pohled na život, na svět kolem nás." nebo jen tak vaše klišé?

  Toník


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 01. říjen 2022 @ 11:26:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To bych si mohl rovnou vyslechnout přednášku praktikujícího notorického alkoholika o tom, jakými metodami  dokonale zvítězit nad "démonem alkoholem".


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 01. říjen 2022 @ 13:54:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak6e jestli tě dobře chápu, dokžete vyslechnout druhou stranu, ale to byste si mohli rovnou vyslechnout přednášku praktikujícího notorického alkoholika o tom, jakými metodami  dokonale zvítězit nad "démonem alkoholem"?]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 01. říjen 2022 @ 21:39:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímají mě názory a zkušenosti  podpořené racionálními argumenty , ale nikoli pohádky náboženských bloznivců, kteří prý cosi "prožili".
- v rozporu s křesťanským učením, uzavřeni ve své pobožné bublině a nevnímající absolutně nic zvenčí.


Na fikce máme sci-fi literaturu!


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 05. říjen 2022 @ 08:24:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, žil jsem léta v ŘKC, znám Svatou Horu i Czestochowou, Četl jsem spoustu zjevení krásných paní a znám životy lidí jako byl Don Bosko a dalších. Takže chápu, o čem píšeš, když píšeš o "pohádkách náboženských bloznivců, kteří prý cosi "prožili". - v rozporu s křesťanským učením, uzavřeni ve své pobožné bublině a nevnímající absolutně nic zvenčí." Rozumím vaši situaci. To chápu, že tě vaše situace moc nezajímá. 

  Na to jsem se tě neptal - ptal jsem se, jestli pro tebe má smysl, abychom ti něco napsali k těm mezi vámi rozšířeným mylným klišé, které jsi uvedl v článku? Zajímá tě skutečně ten "pravdivý pohled na život, na svět kolem nás." nebo jen ta vaše klišé, co uvádíš v článku? 

  Toník  


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 30. září 2022 @ 15:22:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To oni ( nyní mám na mysli spíše ty extrémnější řkc věřící ) dokážou do určité míry jen. Již napřed mají připravené naučené odpovědi....,i když často mimo odpovědi ,a svěřepě hájí i vyslovené bludy ( viz obhajoba bezhříšnosti Miriam ,.   příkladně toto je zcela mimo a ani pro to není valný argument v Písmu ,i když ,jak je známo ,někteří katolíci to chtějí vymáčknout z Písma ,za každou cenu ,a budou si vymýšlet mnohé ). A toto se týká dalších věcí . Viz příkl eucharistie ( Večeře Páně ) ,atd.  Pokud se v tradici nese a je dlouhodobě odsouhlaseno ,že když Ježíš řekl mimo jiné ...,,Toto je mé tělo " ,...tak se nad tím slovem "toto" ,vytvoří dogma ,a transsubstanciace je řešení . A potom hostie tzv proměněné , monstrance atd . Ale že v tom textu je též řečeno ....,,to čiňte na mou památku ( tedy připomínka ,památka ,co Ježíš učil ,čím byl ,co vykonal pro člověka ,a jiné )...,to už se v potaz celkově nevezme . A je potom na světě další blud o proměněné hostii . Ale pokud to jiní věřící ,z jiných církví zkritizují ,tak jsou okamžitě označení za heretiky . Atd ,atd 


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 30. září 2022 @ 18:44:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
D42
 viz obhajoba bezhříšnosti Miriam ,.   příkladně toto je zcela mimo a ani pro to není valný argument v Písmu...
martino
Kecy nemaj cenu...proč se nepřiznáš, že velebíš Satana? Proč se nepřiznáš, že máš za úkol od svého pána Satana lhát, manipulovat a škodit? Nikdy jsi nečetl v Písmu, u Lukáše tato slova? Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Pokud tomu nerozumíš co se zde píše, tedy, že všechna pokolení budou blahoslavit Marii, Matku Spasitele, pak máš dementní náboženské myšlení. Možná jsi občanským povoláním vědec i když na základě logiky a inteligence, kterou zde předvádíš, je i to nepravděpodobné, ale pokud jde o duc***** jsi stejný náboženský dement jako např. Cizinec. A co je na tobě neotřesnější je, že ty se stydíš z jaké sekty od Satana jsi. Zapiš si za uši, útočit na katolíka, znamená vylámat si zuby. Ty nevěříš vůbec na nic co je od Boha, ty zde hlásáš Satana, jako chlup ze Satanova zadku. Jsi ostuda.
]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 01. říjen 2022 @ 10:28:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
 
  Tak autor článku píše nějaká klišé, nějakou svou víru. Často tu píše o odtrženosti od reality, zatemnění rozumu herezemi, náboženském rauši, o svém vysněném virtuálním světě, nepravdivém světě svých náboženských představ, že už jenom opakuje jako papoušek naučené, léty "vypilované" fráze, nic nového, aktuálního, jen pořád opakuje to samé - jako gramofon, na kterém přeskakuje jehla. A toto je zjevně tragédie člověka.

  To je celkem běžný stav po mnoha letech v jeho situaci.

  Toník


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 01. říjen 2022 @ 21:35:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, to se nestydíš obracet moje vlastní slova proti mě - to nejsi schopen se vyjadřovat originálně vlastními slovy a tak  raději ta slova, kterými jsem kdysi počastoval tebe opakuješ po mě?
Vykrádáš moji slovní zásobu!

Fakt jsi na tom tak špatně?


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 05. říjen 2022 @ 08:20:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, popisoval jsi tu sám za sebe tvůj život, snad jsi to neobracel proti tobě. Ani já to neobracím proti tobě.  Věřím ti, že žiješ to, co popisuješ, že je to skutečně tvůj svět.

  Tvoje situace se mne netýká. Nejsem na tom už dávno jako ty, v mnoha věcech...

  Toník


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 01. říjen 2022 @ 11:09:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ale že v tom textu je též řečeno ....,,to čiňte na mou památku ( tedy připomínka ,památka ,co Ježíš učil ,čím byl ,co vykonal pro člověka ,a jiné ).."...

Danny,
Chápeš tato slova Písma naší západní mentalitou.
Výchoní národy (Ježíš k nim patřil) se vyjadřují jinak, jinak věci chápou. Dodnes.

Když dnešní Izraelci slaví "pesach" , není to jen nějaká památka, vzpominka na věci dávné v historii - je to "zpřítomnění události" 

- židé skutečně duchovně pořád "vycházejí z Egypta" - (Možná by to Vota objasnil lépe).

Když má dnešní žid třeba problém se hříchem, kterého se pořád nemůže zbavit, využívá svátek Pesach jako účinnou zbraň proti hříchu - skutečně vychází z egyptského otroctví onoho hříchu - a ono to opravdu  funguje!


Nejinak my rozumíme zpřítomnění Kristovy oběti na kříži - nejedná se zde o žádný ani symbol, ani nostalgickou  "vzpomínku" - věříme Kristu, že se jedná o jeho skutečné tělo a jeho skutečnou krev, které nás zachraňují.

(1 Kor 11,29)
Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo Páně.


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 30. září 2022 @ 19:24:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Typickým dalším příkladem ,jak si mnozí extrémisté z ŘKC ,představují tu "diskuzi " je třeba to , že příkladně když jsem zde  dal zcela zřetelně najevo ,že jsem nikdy nebyl římským katolíkem , a dodnes nejsem ( tedy jednoduše ,že jsem nikdy celkově uceleně římsko-katolickou věrouku nevyznával a dodnes nevyznávám ,a navíc mnohému z této věrouky nevěřím ) ,tak martino ( také není zcela jisté ,že sám je opravdu člen ŘKC ) ze sebe dostal emoční výpal ,že on "ví" ,že já jsem stále katolík jako poleno ( jeho slova ) . Co o tom říct ? Že by nějaká chuť nábožensky znásilňovat jiné ? To už tu ale bylo i ve středověku ,a jo je pravdou ,že je to někde i dodnes . Martino ,u tebe to bude ještě asi ale o jiném . Greg v tom má pravdu . Ty jsi adept na určité uzdravení .Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 01. říjen 2022 @ 10:21:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Dany, podle pravidel ŘKC je římským katolíkem člověk, kterému se nějakému faráři podvedlo udělit mu svátost křtu jako miminku navěky. 

  Katolíci v tom mají někdy zmatek nebo dokonce rozdvojení - jeden tu třeba píše o dezerci k evangelíkům a o ovládání sektářskou manželkou a myslí si, že tím bude "bývalý katolík". Nebo když má katolík svatbu na úřadě, že je tím "bývalý katolík". A občas neví, co si vybrat.

  Ale tak to v ŘKC nefunguje - jednou udělená svátost křtu = římský katolík napořád.

  Toník


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 01. říjen 2022 @ 11:22:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud hovoříme o "bývalém katolíkovi" - hovoříme o jeho aktuálním duchovním stavu, ve kterém žije bez duchovního napojení na katolickou církev.
Nepraktikuje totiž život katolické víry - což má ale  - dokud pořád žije - pořád také šanci napravit - obrátit se a činit pokání.

Je přece jasné, že kdo byl jednou ve křtu přivtělen k církvi - je křesťanem už napořád (svým stavem přijatého dítěte Božího).
To je součástí katolického učení - křest je jen jednou za život a platí už napořád.

Takže jako člověk, žijící už tři desetiletí mimo katolickou církev, máš v tom, Toníku, už jen trošičku zmatek....


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 01. říjen 2022 @ 11:38:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče jako vždy plácání nesmyslů co nemá ani hlavu ani patu. Ano prozradil si zde, že jsi přijal platnou svátost křtu a že jsi katolík na věky. Bohužel katolík s puncem zrádce Jidáše. Zradil si Církev=Krista a začlenil se do nějaké sekty. Tečka. O čem tady pořád diskutuješ? děláš si jen ostudu a svoláváš na sebe podezření z demence mozku. Tolik kravin zde nenapsal ani Myslivec a to je starý specialista ve službě Satana. Zatím jsi zde král. 


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 01. říjen 2022 @ 11:16:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Danny,
my římskokatolíci vždycky rozlišujeme mezi stavem a vztahem.

Člověk se stává křesťanem dílem Ducha svatého ve křtu. To je už nový stav života Božího dítěte. Je to Boží dar, bez lidské zásluhy.

Pokud však nežije dál jako Boží dítě, jako křesťan, není mu to k užitku, ale spíš ke škodě. Protože kdo více dostal, od toho bude i více požadováno.

Člověk je ve křtu přivtělen ke Kristu - už navěky získává příslušnost k nebeskému občanství. Je třeba katolíkem - už navždy. Svým stavem..
  Pokud ale svým vztahem dál nežije jako Boží dítě, do nebe se po smrti stejně nedostane.
Skončí jako ulomený uschlý roub.


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 01. říjen 2022 @ 21:50:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
BŮH NEMÁ DVĚ STRANY !!Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 02. říjen 2022 @ 11:48:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, jsi snad na nějakých práškcích?

V dialogu mezi dvěma rozdílnými názorovými proudy lidí, kteří usilují o poznání,  jsou vždycky dvě strany.


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 02. říjen 2022 @ 12:19:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem mluvil o Bohu, ne o dialogu mezi dvěma názorovými proudy lidí. BŮH NEMÁ DVĚ STRANY !

Jak jsi na to s práškama ty, oko?


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 04. říjen 2022 @ 08:37:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Známá záležitost - známá debata . Pro někoho vyřešeno ,pro jiné typy lidí nevyřešeno .

I sem se to hodí ,proto dávám k tomuto tématu .


Jsou dnes katolíci ,kteří v tomto stále nemají jasno ( z hlediska určitého učení jejich církve , plus i jiných ,i soukromých pohledů jiných katolíků ,atd  ) ,a jsou jiní ,kteří mají již předem hotovou odpověď a je to pro ně vcelku jasné.

Tedy klasická věc . Z hlediska či pohledu římsko-katolického věřícího , je možné ( a nyní dám  případ , o kterém vím ) ,aby žena ,která byla jako mimino křtěna v ŘKC ,byla od dětství vedena v rodině ,na řkc náboženství ,a sama ho též prakticky vyznávala ( od účasti na mších , až po další duchovní i neduchovni aktivity ,své církve ), a přesto ve svých 25 letech ,oznámila ve své farnosti ,že se rozhodla odejít z ŘKC ( oznámila to knězi ,i dalším lidem ) ....,a vstoupila po určité době ,do jedné evangelikální církve ( a  byla to žena ,opravdového křesťanského vyznání ) ,......... je tedy možné ,aby po své fyzické smrti ,šla do Boží přítomnosti ? Podotýkám ,že to je hlavně téma pro římské katolíky . Ale mohou odpovědět samozřejmě i jiní lidé . I příkl ateisté , a jiní .Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 04. říjen 2022 @ 11:25:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
D42
,a vstoupila po určité době ,do jedné evangelikální církve ( a  byla to žena ,opravdového křesťanského vyznání ) ,......... je tedy možné ,aby po své fyzické smrti ,šla do Boží přítomnosti ? Podotýkám ,že to je hlavně téma pro římské katolíky .

martino

Opět řešíš něco co přesahuje tvé schopnosti a to pro neznalost jak učení Církve tak obsah Evangelia. Z Písma víme, že každý hřích bude člověku pokud o to prosí odpuštěn, jen hřích proti Duchu Svatému odpuštěn nebude. Církev učí, že mezi hříchy proti Duchu Svatému je odpad od Církve=Krista.  Je to viditelným znakem pohrdání Duchem Svatým, který je impulsem iniciátorem probuzení a zapálení víry v každém člověku. Takže pokud člověk dezertuje k evangelíkům, husitům, protestantům a dalším sektářům je ve velmi složité situaci zda lítostí a přijetím svátosti smíření tuto zradu Krista včas smyje jako břemeno své duše nebo zda s takovým břemenem odejde na věčnost. Pokud odejde s neodpuštěním, pak víme co následuje. Ale protože neznáme nikdo poslední okamžiky člověka tak ani nevíme zda ta zrádkyně Krista před smrtí hluboce nelitovala svého hříchu zrady a svou poslední lítostí nenapravila svůj pád. Takže řešit poslední konce člověka zde na GS je hovadina, protože nikdo nezná poslední okamžiky umírajícího, ale všichni víme od Krista co bude následovat u odpadlíka pokud včas nebude litovat svého hříchu. Proto jsem zde opakovaně psal jak mnozí sektáři zde jsou na tom před Bohem lépe s velikou nadějí na spásu, než katolíci odpadlíci a zrádci, kterým bylo dáno poznání v plnosti před těmi, kteří poznali Boha jen vzdáleně uctívají a věří upřímně, než nafoukaní katolíci, kteří ze své nafoukanosti Církev=Krista zradou opustili. Řešíš zde něco, co je pro tvůj mozek náročné a pak zbytečně se koupeš v blouznivostech. 


]


Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 07. říjen 2022 @ 16:35:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na můj poslední text , který jsem zde napsal , reagoval Martino ,...a jak jinak ...,tedy svým, již  klasickým způsobem ( viz jeho slova "zrádkyně Krista " ,a jiné další monolyty z jeho "dogmatiky"). Z jeho strany ,se vlastně v současnosti ani nic jiného nedá očekávat .  Pokud je ovšem takových typů ,jako je Martino , v ŘKC více ( a v některých zeměpisných šířkách a délkách , jich je stále dost ),tak není těžké domyslet ,co se vše dodnes učí za hrůzy, v této určité konfesi  církevní . A tak ano ,mohou se vyjádřit i další ,jak katolíci ,tak věřící jiných vyznani ,a další lidé . Re: Dokážeme vyslechnout i druhou stranu? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 11. říjen 2022 @ 09:10:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Stando,

  Když by sis radši poslechl přednášku notorického alkoholika, nebudu ti k tématu psát, napíšu ostatním. 


  Alespoň k tomu jednomu důležitému klišé, které je mezi vámi rozšířeno.

Znovuzrození se nepozná ani citově ani pocitově. Obojí jak může být při novém narození přítomno, tak i nemusí.

  Z znovuzrození píše hodně apoštol Jan. K tomuto klišé o "znovuzrození bez citů" konkrétně například toto:

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

  Stejně tak píše pravdivě Pavel: "Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán."


  Pokud má tedy někdo nějaké "znovuzrození bez citů", "znovuzrození, které se nepozná podle citů", je to fake, podvod. 

  Jestli v takovém "znovuzrození, co se nepozná podle citů" chce žít, jeho věc. 


  Pokud nechce, bude dobře, když místo náhražek "bez citů" bude hledat Boha a Bůh mu dá opravdový nový život, s city - a mezi nimi především lásku. Protože Bůh je láska.

  Toník

Stránka vygenerována za: 0.31 sekundy