Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16311, komentáře < 7 dní: 520, komentářů celkem: 408195, adminů: 60, uživatelů: 5132  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 98 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Frantisek100
brusle7

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110935406
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha.
Vloženo Čtvrtek, 01. prosinec 2022 @ 10:34:52 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Frantisek100

 ·  1V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius, důstojník pluku, zvaného Italský. · 

2Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. ·  
3Ten měl kolem třetí hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj: „Kornélie!“ ·  
4Pohlédl na něj a pln bázně řekl: „Co si přeješ, Pane?“ Anděl odpověděl: „Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. ·  
5Vyprav hned posly do Joppe, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr. ·  
6Bydlí u Šimona koželuha, který má dům u moře.“         

 Tato kapitola začíná v Cesareji asi padesát kilometrů od Joppe. Kornelius byl Říman a  z hlediska židů tedy okupant, pohan a nepřítel. I když vojenský velitel  velel stovce vojáků a byl Říman, měl víru v Boha. Nevíme přesně jakou, ale věřil v jediného Boha on i celá jeho rodina.  Jeho zbožnost lze posoudit i podle toho, že to byl člověk, který se pěkně choval i k židovskému lidu. Nevíme, zda znal jejich náboženství, ale byl k nim štědrý. Asi dával zchudlému lidu almužny. Možná, že třeba částečně i uvěřil Bohu v judaismu, ale nepodnikl nic, aby se stal proselytou. Ostatně  by to pak ohrozilo i jeho vojenskou funkci. Má zvláštní vidění. Je ujištěn andělem, že ho Bůh má rád a dává mu příkaz, aby si nechal poslat pro Petra. Určitě to nebyla náhoda, ale Boží vedení,  které mělo význam i pro apoštola Petra. Bůh si své lidi najde všude a v tomto případě si našel římského velitele.   ·  

7Když odešel ten anděl, zavolal si Kornélius ze svých lidí dva sluhy a jednoho zbožného vojáka ze své stráže, ·  
8všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Joppe.  

 Vidíme, že Kornelius působí svým životem i na některé svoje vojáky, kteří jsou zbožní jako jejich velitel. Právě jednoho  z nich a dva sluhy pošle do Joppe, aby vyhledali Petra.   · 

  9Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. ·  
10Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli: ·  11Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi. ·  
12Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci. ·  
13Tu k němu zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ ·  
14Petr odpověděl: „To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje.“ ·  
15Ale hlas se ozval znovu: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“ ·  
16To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. ·  
17Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty.     

 Petr okolo poledne vystoupil na rovnou střechu Šimonova domu v Joppe, aby se modlil. Měl právě hlad a chtěl se najíst. Dole  pod střechou možná připravovali jídlo  a jeho vůně doléhala až k němu.  On  však najednou upadl do vytržení, měl vidění. Viděl jak sestupuje z nebe jakési prostěradlo svázané za čtyři rohy a plné mnoha druhý zvířat včetně čistých i nečistých. A hlas z nebe ho pobouzí, aby zabil zvíře a jedl. Petr věděl, že podle Mojžíšova zákona se Židům zakazuje jídlo z nečistých stvoření. Petr se najednou přirozeně brání, že nikdy nejedl nic, co není košer. Jenže Bůh na jeho bránění odpoví větou, kterou třikrát opakuje. „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“  Jaký význam mělo toto vidění? Týkalo se jen pokrmů? Nemělo hlubší význam? Bůh chtěl víru v Krista dát i pohanům. Petr se jako Žid díval na pohany jako na nečisté, nepřátele  a cizince a tedy tím jako na bezbožné. Bůh však chtěl toto myšlení Petra změnit. I pohané měli obdržet Ducha  Svatého jako Židé. Měli padnout všechny rozdíly mezi lidmi podle původu a náboženství. Všichni v křesťanském společenství si jsou rovni. Petr přemýšlí o vidění a najednou k bráně domu dorazí Kornelovi služebníci  a hledají právě Petra.   ·  

18zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr. ·  
19A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch řekl: „Jsou tu tři muži a hledají tě; ·  20sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal.“ ·  
21Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: „Já jsem ten, kterého hledáte. Proč jste za mnou přišli?“ ·  
22Oni odpověděli: „Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci.“   

 Ještě než je Petr přivítal, působení Ducha pokračovalo slovy, že ti tři lidé přišli na popud Ducha Božího a že se jich nemusí obávat. Petr  sešel dolů je přivítat a  dozvěděl se, že je posílá římsky velitel, proto také jeden z mužů měl asi na sobě vojenskou uniformu. Vyptával se jich  víc a víc a dozvěděl se mnoho i o jejich veliteli, kterého mu tihle tři muži vychválili. Dozvěděl se i o andělu, který se Korneliovi zjevil a vedl ho právě k tomuto vyslání mužů k němu.  Petr se také dozvěděl, že Kornelius  chce něco od Petra slyšet. To  něco nemohlo být nic jiného než Evangelium. Petr možná nikdy neslyšel tak pěkně hovořit o římských okupantech, o tom, že jak je tento římský velitel spravedlivý  a věří v jediného Boha.       ·  

23Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Joppe ho doprovázelo. ·  
24Nazítří přišli do Cesareje. Kornélius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. ·  25Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. ·  
26Ale Petr jej přinutil vstát a řekl: „Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk.“ ·  
27Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí.  

 Do Casareje je to z Joppe den cesty, proto je nechal Petr u sebe přenocovat a druhý den vyrazili na cestu. Vzal si sebou jako doprovod i několik bratrů v Kristu. Když přijeli k velitelovu domu, musel být Petr nesmírně překvapen. Kornelius padl před ním na kolena a poklonil se mu. Stalo se tak veřejně bez ohledu na to, jaké to pro Kornélia bude mít následky. Petrovi to až bylo nepříjemné. Cítil, že si nezaslouží takovou poctu. Když vešli dovnitř domu, čekalo na Petra mnoho lidí. Musíme se uvědomit, že to byli lidé římského původu, a tedy pohané. V takové společnosti Pavel asi dosud nebyl.   ·  

28Promluvil k nim: „Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. ·  29Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali, a nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod.“   

V úvodu svého proslovu Petr přítomné upozornil, že není dovoleno, aby se židé  a pohané takto vzájemně stýkali, ale hned na to sdělil to, co mu Bůh ukázal. Petr   totiž nyní  sdílí něco jiného, než se dříve učili. Tu změnu v něm způsobil Bůh, který mu ukázal, že stykem člověkem se nikdo neznečistí a neposkvrní. Proto jsme přišel a ptám se na důvod, proč jste pro mne poslali.   

 ·  30Kornélius odpověděl: „Jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu, a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu ·  
31a řekl: ‚Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. ·  
32Vyprav posly do Joppe a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. ‘ ·  
33Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil.“    

 Kornélius popsal svoje vidění. Vlastně se také přiznal, že se modlil k Bohu, takže to vidění nebylo náhodou, ale Boží odpovědí na Kornéliovu modlitbu. Za tím vším stojí tedy Bůh, ve kterého Kornélius věří a Bůh také se prostřednictvím Petra bude  k němu, k nim mluvit.   ·  

34A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ·  
35ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. ·  
36To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. ·  
37Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. ·  
38Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. ·  
39A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. ·  
40Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – ·  
41nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. ·  
42A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. ·  
43Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“                       ·  
44Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. ·  
45Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. ·  
46Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: ·  
47„Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“   ·  
48A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.  

 Petr uvedl své slovo poctivým doznáním, že dosud uvažoval jinak, ale nyní poznává, že Bůh nepřijímá člověka za základě  jeho národnosti, ale jde mu o upřímné a kající srdce. Nezáleží na tom, zda je to Žid či pohan.  Petr dále připomíná, že poselství evangelia bylo nejprve adresováno Židům, ale Kristus je Pánem všech, Židů i pohanů. Vše začalo v Galileji Janem Křtitelem  a pak přišel Ježíš pomazaný Duchem Božím, vedl život nesobecké služby, činil dobře, uzdravoval všechny, kteří trpěli i pod rukou ďábla.  Apoštolové s tímto Ježíšem byli svědky toho, co konal. Putovali  s nim po celém Judsku. I když žil Ježíš dokonalý život, byl pověšen na dřevo a zabit. Ale Bůh ho třetího dne vzkřísil z mrtvých a toho Ježíše pak vidělo mnoho svědků z řad věřících. A byli to i apoštolové, kteří s Ježíšem jedli  a pili, mohli se ho dotknout  a viděli, že má fyzické,  tedy materiální tělo. Pán Ježíš pak apoštoly pověřil , aby o Pánu Ježíši rozhlašovali, že je Soudce živých i mrtvých. Syn člověka bude soudit židy i pohany. A nejdůležitější nebyla poznámka o soudu, ale  o nejdůležitější pravdě evangelia, že soudu se lze vyhnout  vírou v Mesiáše. Ti, kteří uvěří v Mesiáše, přijmou odpuštění hříchů, se soudu vyhnou. A tato nabídka  platí i pro pohany.   Ještě během Petrova projevu se stalo něco, co Petr nečekal. Na přítomné sestoupila Boží moc , Duch svatý. Nastal zvláštní stav. Posluchači se začali se chovat jako ve vytržení. Jde o stav, v němž činnost smyslů je zastavena. Duchovní stav hluboké slasti, úžasu a obdivu. Výraz extáze pochází z řeckého ekstasis, které znamená „bytí vně individuality“ nebo „vytržení“. Extáze je mentálně vytříbený, nádherně intenzivní citový stav oceánské blaženosti a nepopsatelné nebeské radosti, v nichž se jedinec vnitřně rozpíná v závratném štěstí. Extáze provází spojení duše člověka s Bohem, nekonečnou existencí a božskou dokonalostí.   V tomto stavu je egoistická, podmíněná a omezená individualita vystřídána božským kosmickým vědomím. Každá autentická duchovní cesta umožňuje vytrvalému a zapálenému aspirantovi v náležitou chvíli (když je na to připravený) možnost vstoupit do stavu božské, blažené extáze. Všechna svědectví křesťanských světců a mystiků o vytržení Duchem svatým jsou popisy různých forem extáze. K fyzickým pocitům obecně spojeným s extází patří mimořádný pocit stoupání, dojem ztráty tělesné váhy (někdy v těchto případech dochází dokonce k levitaci) nebo vize výjimečně intenzivního světla. Stav osvícení je na úrovni mysli prožíván jako pocit bezčasovosti a intenzivní, hluboký a nepopsatelný prožitek klidu a blaženého míru.  Bytost v extázi se setkává s tajemnou božskou silou, která ji přesahuje a transpersonálně s ní splývá. Pro křesťanské mystiky byla extáze totéž jako přímé prožívání Boží přítomnosti, charakterizované „tajemnou duchovní jednotou“ s Bohem. A tomu odpovídají určité vnější hlasové  projevy. To se stalo zde.   Když to Petr spatřil, bylo mu jasné, že tohle, co následovalo po jeho projevu, nemohlo být způsobeno jinou silou než Duchem Božím. On i jeho bratři žasli na novým poznáním, že Duch svatý může být vylít i na pohany. Jak je to možné aniž by se napřed stali židovskými proselyty.  Petr okamžitě vycítil, že je to důkaz, že Bůh nedělá rozdílu mezi Židy a pohany,  a proto nabídnul křest. Všichni domácí a Kornelius byli pokřtěni. A nebylo k tomu třeba žádné dodržování Zákona a ani obřízka, žádný židovský rituál či obřad. My se již o tomto Římanovi dál nic více nedočteme. Určitě se jako jiní vojáci časem musel vrátit do Říma  a třeba působil v tamější křestanské komunitě. Jak dál žil se už nedozvíme. Petr zde  v Cesareji na  pozvání svých nových bratří v Kristu zůstal ještě několik dní a pak ho čekalo svědectví o této cenné zkušenosti mezi bratřími a apoštoly  v Jerusalemě.

"Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha." | Přihlásit/Vytvořit účet | 22 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 02. prosinec 2022 @ 06:55:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kornélius se podle křesťanské předávané tradice nakonec stal v pořadí druhým biskupem v Cesareji palestinské.

Tam také žil po celou dobu. Do žádného Říma se nevrátil.
Byl důstojníkem pluku zvaného Italský a za císaře Tiberia sloužil u zdejší posádky v hodnosti setníka.
Podle svědectví sv. Jeronýma byl Kornéliův dům v Césareji později přeměněn ve svatyni.Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 02. prosinec 2022 @ 07:51:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Křesťané také mívali svatyně ?

Anebo to byla židovská či pohanská svatyně ?


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 02. prosinec 2022 @ 12:13:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kaple, kostel, svatyně  a pod

- označují v podstatě místo, kde se konají křesťanské bohoslužby - místo, kde se schází společenství věřících ke slavení Kristovy nekrvavé oběti.


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 02. prosinec 2022 @ 20:38:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale kdepak Oko. Na těchto místech se praktikuje kult smrti morbidním vystavováním ostatků zemřelých, praktikují se přímluvné modlitby k zemřelým alias zlým duchům, výzdoba kostelních modloslužeben je plná Bohem zakázaných zobrazení a sem tam se v architektonické výzdobě objevuje nějaký ten satanský symbol nejčastěji pentagram, slepci zde vedou slepé modláře a jejich spása je odsunutá někam na  a za hranici smrti. 


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Sobota, 03. prosinec 2022 @ 18:07:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec
O ostatcích zemřelých, máš ve Starém zákoně]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 06. prosinec 2022 @ 15:44:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko, proč vy slavíte Kristovu nekrvavou oběť ?

My slavíme Kristovu krvavou oběť.
Pán Ježíš Kristus někdy složil nekrvavou oběť, takže ji slavíte ?


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 04. prosinec 2022 @ 09:14:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Nastal zvláštní stav. Posluchači se začali se chovat jako ve vytržení. Jde o stav, v němž činnost smyslů je zastavena. Duchovní stav hluboké slasti, úžasu a obdivu. Výraz extáze pochází z řeckého ekstasis, které znamená „bytí vně individuality“ nebo „vytržení“. Extáze je mentálně vytříbený, nádherně intenzivní citový stav oceánské blaženosti a nepopsatelné nebeské radosti, v nichž se jedinec vnitřně rozpíná v závratném štěstí. Extáze provází spojení duše člověka s Bohem, nekonečnou existencí a božskou dokonalostí.   V tomto stavu je egoistická, podmíněná a omezená individualita vystřídána božským kosmickým vědomím. Každá autentická duchovní cesta umožňuje vytrvalému a zapálenému aspirantovi v náležitou chvíli (když je na to připravený) možnost vstoupit do stavu božské, blažené extáze. Všechna svědectví křesťanských světců a mystiků o vytržení Duchem svatým jsou popisy různých forem extáze. K fyzickým pocitům obecně spojeným s extází patří mimořádný pocit stoupání, dojem ztráty tělesné váhy (někdy v těchto případech dochází dokonce k levitaci) nebo vize výjimečně intenzivního světla. Stav osvícení je na úrovni mysli prožíván jako pocit bezčasovosti a intenzivní, hluboký a nepopsatelný prožitek klidu a blaženého míru.  Bytost v extázi se setkává s tajemnou božskou silou, která ji přesahuje a transpersonálně s ní splývá. Pro křesťanské mystiky byla extáze totéž jako přímé prožívání Boží přítomnosti, charakterizované „tajemnou duchovní jednotou“ s Bohem. A tomu odpovídají určité vnější hlasové  projevy. 

To se stalo zde. 

  Františku, v písmu se nepíše nic o "vytržení" ohledně těch lidí v Korneliově domě. 

  Petr, ten se ocitl ve vytržení, když viděl to ohledně nečistoty a čistoty od Boha, to ano. A je o tom psané v písmu.

  V Korneliově domě ale žádná zmíňka o vytržení v písmu není, to "vytržení mysli " ve verši "46Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha." si tam domysleli překladatelé, snad z neznalosti tématu. Možná máš Ekumenku, nebo nějaký odvozený překlad, který si hodně vymýšlí a málo překládá.

  Zkus se podívat do ostatních překladů, co je tam skutečně napsané, co se v Korneliově domě stalo, co ti lidé s Petrem viděli. Snad všechny české a slovenské překlady kromě Ekumenky překládají správně, co je v Písmu napsané.

  ToníkRe: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 04. prosinec 2022 @ 11:19:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu. Tam se píše jen o tom, že mluvili jazyky rozličnými. A jak to vypadá v praxi? O letnicích, když Duch Svatý přišel, čteme toto:   ·   4 [www.biblenet.cz]všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.   V Kralickém překladu to také není a je jen o mluvení jinými jazyky. Dvakrát se však píše i to, že ostatní přítomní se toho děsili.   3. I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýž posadil se na každém z nich. 4. I naplněni jsou všickni Duchem svatým, a počali mluviti jinými jazyky, jakž ten Duch dával jim vymlouvati. 5. Byli pak v Jeruzalémě přebývající Židé, muži nábožní, ze všelikého národu, kterýž pod nebem [jest.] 6. A když se stal ten hlas, sešlo se množství, a užasli se, že je slyšel jeden každý, ani mluví přirozeným jazykem jeho. 7. I děsili se všickni, a divili, řkouce jedni k druhým: Aj, zdaliž nejsou tito všickni, kteříž mluví, Galilejští?      


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 05. prosinec 2022 @ 06:31:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Tak, Františku. Ekumenka z nějakého důvodu místo "mluvili v jazycích" nebo "mluvili rozličnými jazyky" používá "mluvili ve vytržení" a může tak zmást.

  A tomu nic nenasvědčuje v Korneliově domě, že by tam bylo nějaké vytržení - tam je jen napsané, že Petr a ti co, s ním přišli, "Slyšeli totiž, jak mluví jazyky a velebí Boha." To pro ně bylo jasné znamení, že jsou Boží děti, že jim Bůh dal svého Ducha, že jsou součástí Božího zaslíbení.

  To se děje i dnes, slyšel jsem svědectví o lidech, kteří přijali Ducha svatého "jen tak", že slyšeli a přijali evangelium, nikdo na ně nevkládal ruce. 

  Toník


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 05. prosinec 2022 @ 08:14:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám též tento dar jazyků ( už více let) od Ducha sv. Je to zcela normální záležitost. Nic extra zvláštního. Bůh dává mnohé věci ( dary ,obdarování )pro křesťany. Mnozí kresťané ovšem různě "blbnou" okolo těch darů .


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 05. prosinec 2022 @ 08:52:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A k čemu takový dar je?  Neděsí lidi kolem?


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 05. prosinec 2022 @ 09:24:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nastal zvláštní stav. Posluchači se začali se chovat jako ve vytržení. Jde o stav, v němž činnost smyslů je zastavena. Duchovní stav hluboké slasti, úžasu a obdivu.

Omyl Františku. Přitom není činnost smyslu zastavená, ale přestane být omezovaná a to převážně ve vjemech duchovních. Je to jako při pohledu na krásné umělecké dílo. Hlavním smyslem vnímání je zrak, a ke zrakovým vjemům se přidávají vjemy duchovní, které umělec do díla zakomponoval. A zrovna tak se při extázi k lidským smyslům přidávají duchovní vjemy, které běžně nevnímáme, které zde však jsou a vždy byly. Duchovní svět je pevně spojený se světem materiálním. Jenom ne každý to vidí. Lidi s citem buldozeru nevidí krásu božího světa, krásu uměleckého díla. V tom je princip umění. Na něčem materiálním zviditelnit, připojit k matériu tu překrásnou duchovní složku, tu duchovní část kterou lidské smysly poškozené hříchem tak špatně vnímají. Smyslové vnímání božího světa se při extázi značně rozšíří. V podstatě je to stav vědomí a vnímání jak by měl u člověka být.
Jsou to vjemy velmi intenzivní, nové, a mohou vyvolávat, intenzivní emocionální prožitky jako třeba úžas a obdiv. Ne však pokaždé. Ten největší vjem ze všech je, že je člověk konečně doma. Taková ta pohoda a klid, že je vše jak má být, jak vždy mělo být.


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 05. prosinec 2022 @ 10:54:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud tomu člověku, co mluví jazyky, je dobře, pak ať je mu dobře. Já jsem to párkrát viděl a bohužel jsem měl z toho pocit, že tady se děje něco, co rozhodně lidi kolem k Pánu Ježíši nepřivede. Takže jaká síla za tím stojí. Lepší by byla krásná píseň a hudba,  to mne vždy dojme, ale žvatlání něčeho, čemu většina nerozumí, nemůže být darem od Boha. Prostě o tom pochybuji  a po takovém daru netoužím. Ani Pán Ježíš se tak neprojevoval a o něčem takovém nemluvil. Mám strach, že je zatím něco satanského.


]


Dar ducha blábolu. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 05. prosinec 2022 @ 11:29:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně vyjádřeno- žvatlání. Žádný dar jazyků. Taky jsem to měl. V řk spolču jsme se tak "modlili" pod vedením řk faráře, který se v tomto "daru" modlil taky a někdy dokonce i žvatlavě zpíval. Jenomže to nebylo od Boha. Tohoto "daru" jsem se okamžitě zbavil, když mi Bůh v pravdě Ducha ukázal zlého ducha který za tímto "darem blábolu" stojí. 
Tento zlý duch dokáže nejenom vkládat modlářům do úst slova, ale  u hříchem oslabených lidí umí bránit ve výřečnosti, ve správném vyjadřování se, ve správném a rychlém výběru vhodných slov. 
A pozor, taky umí měnit obsah slyšeného slova!
 
Pozor na ducha "daru blábolení"! Omezuje a zabraňuje komunikaci! 

Jeho působení je velmi intenzivní na setkání letničních a při řk mši. Proto modláři říkají něco jiného než si myslí, a na něco jiného reagují než to co skutečně slyší.

Bůh mi tohoto ducha blábolu ukázal cca 3-4 roky zpět, když jsem přišel z půlnoční. Byl jsem tam kvůli varhannímu koncertu. Chtěl jsem něco říct, a řekl jsem jiné slovo. A v další větě se to opakovalo. Obrátil jsem se ihned na Boha co to má být, a byl mi připomenutý můj "dar jazyků blábolení" a já uviděl ducha který za tím stojí. Samozřejmě ihned následovala prosba a modlitba ve Jménu Krista za vysvobození, na čemž vysvobození proběhlo okamžitě, na čemž se okamžitě zlepšila má výřečnost a rychlost výběru vhodných slov. 
Takže to je moje svědectví o tom, jak se Myslivec "daru jazyků" rychle a velmi rád nadobro zbavil.
Co dodat?

Bohu díky!


]


Re: Dar ducha blábolu. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 05. prosinec 2022 @ 11:46:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsi mne potěšil. Přece je jasné, že mluvení toho, čemu nikdo nerozumí, je zbytečnost. Božímu Slovu se má rozumět, vnímat každé slůvko,  a ne se děsit  nad něčím, co je jen nepochopitelné žvatlání.


]


Re: Dar ducha blábolu. (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 05. prosinec 2022 @ 11:56:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec 

To co jsi popisoval ohledně toho ,jak jsi šel z té půlnoční ,a jak tě nějaký duch držel v tom násilném blábolení ,tak to vcelku sedí na expanzi démonského působení . Ovšem ,při daru jazyků od Ducha sv , jak o tom psal i Cizinec ,když uváděl ty texty NZ o tom ,tak to je zcela něco jiného . Bůh nic netlačí v takovém pojetí ,jak ty jsi zažil. Dary od Ducha svatého ( jazyky ,proroctví ,atd ,ty jsou k osobní otrebě křesťanů plus k potřebě celé Církve . Ovšem určité dzchovní bytosti to falšují ,to jo .To je známo mnoho let. I mormoni mají démonské jazyky a jiné sekty . Ale to neznamená ,že lze vše odhrnout z NZ jako blbost . Pozor na to . I ten známý řk  Vojtěch Kodet ,má tento dar jazyků. A mnozí jiní opravdoví křesťané z ŘKC i z jiných konfesí to velmi dobře znají . Nic nového . 


]


Re: Dar ducha blábolu. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 05. prosinec 2022 @ 12:25:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..a jak tě nějaký duch držel v tom násilném blábolení

Ne nějaký, popsal jsem jaký a násilně mne nedržel, byly to dvě slova vyřčená jinak než jsem chtěl, což jsem si ihned v pravdě uvědomoval a ihned proto jednal.
Proč lépe nečteš a nerozumíš tomu co píšu? Nebrání ti v tom něco? Něco co jsem právě zmiňoval?

Ale to neznamená ,že lze vše odhrnout z NZ jako blbost . Pozor na to .

Však jsem taky nepopisoval mluvu v jazycích ve vytržení. Popisoval jsem satanskou parodii.

Buď opatrnější v tvrzení kdo mluví ve vytržení jazycích, ten kdo spojuje křesťanství s modloslužbou to zcela určitě není. Právě pro toto spojování se ukazuje kdo stojí za jeho "darem".

Mluvit v jazycích je spojené s vytržením s extází. Je to stav extáze, kdy vizionář popisuje to co vidí a slyší, i když tomu třeba nerozumí, proto je třeba prorockého daru ke správnému vyložení. Prorok má totiž schopnost chápat a rozumět tomu, co přichází od Boha. Tuto schopnost vizionář mluvící v jazycích nemá, je pouze něco jako opakovač, reproduktor sdělení které musí správně vyložit prorok.
Dar jazyků je kvůli rozsáhle satanské parodii všeobecně nesprávně chápaný. Samovolné  žvatlání a blábolení není mluvou v jazycích při vytržení!


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 06. prosinec 2022 @ 08:30:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

A k čemu takový dar je?  Neděsí lidi kolem?

  Františku, o tom píše Pavel Korintským, k čemu je dar jazyků

  Ptáš se snad už podesáté, desetkrát ti lidi odpovídali. Přečteš si alespoň jednou, k čemu Bůh dává dar jazyků? Čteš bibli, přečti si tedy i tohle.


  Určitě ten dar někdy děsí lidi. Ale to je spíše výjimka. Lidi, kteří mají problém s dary od Boha to může děsit, když mají zlé postoje, nebo je ovládá něco, co je proti Bohu a jeho darům.


  Mně třeba ten dar neděsil - dlouho jsem nevěděl, že existuje. V náboženství jsme si mysleli, že už Bůh ten dar přestal dávat, že ten dar je nějaká výjimka, co mají extra svatí a výjimeční lidé jako odměnu. 

  Když jsem se s tím darem setkal u křesťanů, tak už jsem od nich věděl, že se ten dar dáva při křtu Duchem svatým a že ho Bůh dává často a na začátku života, podobně, jako u Kornelia. Tak mne u lidí nepřekvapil. A nijak mne neděsil, nebylo na něm nic děsivého.

  Toník


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 06. prosinec 2022 @ 09:27:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za poznámku. Pokud jsem tento projev viděl, vždy mne děsil. Kapitolu, kterou uvádíš jsem už před rokem rozebral v mém psaní, takové knize,  pro sebe. Uvedu zamyšlení i  z ní  i zde v článku.


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 05. prosinec 2022 @ 16:16:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Mám též tento dar jazyků ( už více let) od Ducha sv. Je to zcela normální záležitost. Nic extra zvláštního. Bůh dává mnohé věci ( dary ,obdarování )pro křesťany

  Ahoj Dany.

  Tak. Dar modlitby v jazycích je docela řádný dar Ducha svatého, běžný v církvi. Když lidé přijmou Ducha svatého, obvykle mají dar jazyků.


Mnozí kresťané ovšem různě "blbnou" okolo těch darů .

  A tady už mám zkušenost jinou.

  Křesťané kolem darů neblbnou. Křesťané dary Ducha svatého používají a jsou za ně vděční. Modlí se v jazycích, přináší slovo poznání, prorokují, modlí se za uzdravení, vyhání démony, ... co je potřeba a k čemu Bůh vede. Vědí z vlastní zkušenosti, že dar je dar a ne odměna.

  Kolem darů "blbnou" spíše nekřesťané - lidi, kteří dary Ducha svatého nemají, nebo ani neznají. Ti si často myslí, že dary Ducha svatého jsou něco extra mimořádného, zvláštního, mluví či píši o vyvyšování, pýše - a vynáší tak maximálně to, co mají v sobě.

  Někdy se taky stane, že se v církvi objeví člověk a aby se přizpůsobil, zapadl, tak se "naučí" ty dary, naučí se třeba mluvit v jazycích. To je pak podobný průšvih, jako když se někdo snaží žít jako křesťan. Podobný omyl.

  Toník


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 05. prosinec 2022 @ 16:48:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda - Cizinec 

Ahoj Toníku

Tím "blbnutím" ,jsem myslel za prvé to ,o čem píše apoštol Pavel. Jak radí křesťanům v tehdejších kresťanských sborech ,ohledně užívání těchto darů. Někteří je měli také ,ale někdy je ne zcela rozumně používali. Vše je samozřejmě v listech apoštola Pavla ohledně těchto darů Ducha svatého. A Když se bude pokračovat ,tak v současnosti je i situace taková ,že jsou i opravdoví kresťané ,kteří příkladně tvrdí ,že tyto dary byli jen pro prvotní Církev ,a dnes už nejsou potřeba . Což též spadá pod "blbnutí " . Jednoduše neznalost . A může se pokračovat ,kde a jak různě i opravdoví křesťané různě převracejí a "blbnou" ohledně těchto darů. Extremní případ je to ,když někdo řekne ,že kdo nemá tento dar ,není opravdový kresťan . To je už zcela mimo. A mnohé další převraty a polovičatosti nebo vyslovené lži existují o darech Ducha sv.


]


Re: Petr nabídnul křest pohanům, kteří ještě dříve dostali dar Ducha. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 06. prosinec 2022 @ 16:26:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
D42]


Stránka vygenerována za: 0.33 sekundy